KONKURS PLASTYCZNY - „MOJE WSPOMNIENIA Z FERII ZIMOWYCH”

2019-02-07

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań przyrodą i sportem,
– rozwijanie twórczości i kreatywności.

Regulamin konkursu:


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4.


2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej wspomnienia z ferii zimowych.


3. Format pracy: A4.


4. Technika – dowolna.


5. Prace proszę składać u p. Katarzyny Siedlaczek do dnia 8.03.2019 roku.

6. Rozstrzygnięcie konkursu 13.03.2019 roku.

7. Koordynatorzy konkursu; p.Katarzyna Siedlaczek, p.Alina Gładysz –
Gibadło, p.Małgorzata Wróblewska.


8. Autorzy najładniejszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej