BEZPIECZNE FERIE 2019

2019-02-08

Na terenie województwa śląskiego akcja "Bezpieczne ferie 2019" rozpoczyna się 11 lutego 2019 r. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Akcja potrwa do 22 lutego br.

Podczas "Bezpiecznych ferii 2019" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

 

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

 

Poniżej przekazujemy do pobrania materiały przydatne dla organizatorów wypoczynku zimowego oraz zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka: https://www.facebook.com/Powiatowa-Stacja-Sanitarno-Epidemiologiczna-w-Rybniku-305111570142600/

 

Przydatne linki:

 

https://gis.gov.pl/wypoczynek/bezpieczneferie-wytyczne-i-zalecenia-gis/

 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/bezpieczne-wakacje-ferie/bezpieczne-ferie

 

Małgorzata Grabowska, Anna Picho

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Rybnik, ul. Kpt. L.Janiego 1

tel. +48 32 422 40 09 wew. 120

e-mail: oz@psse.rybnik.pl

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej