KONKURS "NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA"

2019-03-08

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W RYBNIKU DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT.: „NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 12.04.2019 

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ LUB NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (p. Gładysz - Gibadło, Wróblewska, Siedlaczek)

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

DLA KLAS I-VIII

 

 

CELE KONKURSU:

 

- pobudzenie wyobraźni dziecka

- rozwijanie zdolności plastycznych

- rozwijanie estetyki

- rozwijanie wrażliwości związanej z tradycjami Świąt Wielkanocnych

 

WARUNKI KONKURSU:

 

- format: kartka formatu A4 złożona na połowę (oceniana będzie strona frontowa, nie wnętrze kartki);

- dowolna technika i sposób wykonania (na karton naklejane wycinanki, wydzieranki, makaron, odlewy gipsowe, tkaniny, materiały użytkowe itp.) oprócz grafiki komputerowej;

- prace należy wykonać indywidualnie oraz samodzielnie;

- kartki powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (np. po włożeniu do koperty NIE ZAKLEJONEJ), prace uszkodzone nie będą oceniane;

- każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę

- prace muszą być opisane  NA OSOBNEJ KARTCE WŁOZONEJ DO ŚRODKA KOPERTY – imię, nazwisko, klasa

Prace należy oddawać w świetlicy. Termin oddania prac mija 12.04.2019. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Oddanie pracy jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Najładniejsze prace zostaną wysłane na dalszy etap konkursu.

 

Organizatorzy: Alina Gładysz-Gibadło, Katarzyna Siedlaczek, Małgorzata Wróblewska, Justyna Westfal, Aleksandra Szczęsny

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej