2019-04-09

STRAJK - AKTUALIZACJA

Ze względu na przedłużającą się akcję strajkową, 9 kwietnia 2019 r. nadal zajęcia dydaktyczno- wychowawcze będą zawieszone ze względu na znaczne trudności w zapewnieniu przez szkołę bezpiecznych i higienicznych warunków opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkole i na boisku szkolnym. Ze względu na trudności organizacyjne nie będzie również żywienia w stołówce szkolnej. W razie konieczności zapewniam opiekę na świetlicy szkolnej w ograniczonych możliwościach w godzinach 7.00-16.00.

Przepraszam za trudności.
Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Bardzo proszę o śledzenie informacji w mediach, na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej