2019-04-17

W dniach: 18.04, 19.04, 23.04 w razie konieczności zapewniam opiekę na świetlicy szkolnej w ograniczonych możliwościach w godzinach 7.30 - 16.00 (czwartek, wtorek) i w godzinach 7.30 - 13.00 (piątek).

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej