Zakończyliśmy rok szkolny 2014/15

2015-06-26

26 czerwca podczas specjalnie z tej okazji przygotowanej akademii pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Szkolną uroczystość uświetnił swym przybyciem pan Jan Bochenek – Wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku oraz pan Mariusz Michno – były Dyrektor szkoły

– prywatnie krewny jednego z kończących szkołę uczniów. Przedstawiciele Samorządu szkolnego podziękowali Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za szczególny panujący w niej, sprzyjający nauce klimat. Wyrazem ich wdzięczności były kwiaty złożone na ręce przedstawicieli Kuratorium i Dyrekcji szkoły. Podniosły nastrój tej chwili dodatkowo podkreślił występ szkolnego chóru „Andante”. Pani Dyrektor zaznaczyła, że czas, który właśnie dobiega końca, był dla kończących szkołę uczniów czasem wypełnionym nie tylko nauką, ale i zajęciami sportowymi oraz rozwijaniem wartościowych przyjaźni. Wyraziła nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności oraz dobrze ukształtowany, prawy charakter przydadzą się zarówno w dalszej edukacji, jak i w dorosłym życiu. Życzyła świeżo upieczonym absolwentom powodzenia w realizacji ich zamierzeń oraz odkrywania i podążania drogą własnych pasji. Podziękowała przedstawicielkom Rady Rodziców za bardzo owocną współpracę. Wszystkim zebranym życzyła pogodnych, bezpiecznych wakacji. Potem nastąpiło przekazanie sztandaru reprezentantom klas drugich. W części artystycznej uczniowie w dowcipny sposób nakreślili absolwentom wszystkie wady i zalety czasu spędzonego w gimnazjum – a więc kartkówki, odpytywanie, upomnienia dotyczące zachowania. Przypomnieli poczynania „nie zawsze rozsądne”, ale też i poważne poszukiwanie obiektywnej prawdy. Swoim starszym kolegom zadedykowali fragment piosenki Marka Grechuty „Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia”. Spontaniczną radość z nadejścia wakacji wyraził śpiew przy akompaniamencie gitary oraz dynamiczny taniec. Jedna z uczennic przygotowujących pożegnanie wygłosiła słowa, które każdy z uczestników mógł potraktować jako światło na dalszą drogę: „Gdziekolwiek będziecie - bądźcie pierwszymi”. Wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – pan Jan Bochenek życzył absolwentom odnalezienia własnej, niepowtarzalnej drogi, nauczycielom zaś, by po wykonaniu ogromu pracy mogli się zregenerować i z zapałem wrócić do szkoły przed 1 września. Po wręczeniu świadectw rozentuzjazmowana młodzież udała się jeszcze na spotkania ze swoimi wychowawcami i kolegami, by po pożegnaniu z nimi rozpocząć tak długo wyczekiwane WAKACJE.
Julia Kochanowska
(op. A. Stężała)

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej