24.04.2019 - ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

2019-04-22

Szanowni Państwo,

Ze względu na przedłużającą się akcję strajkową, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w dniu 24.04.2019 będą nadal zawieszone ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej opieki w budynku szkoły, na boisku szkolnym i placu zabaw.
W ograniczonych możliwościach w razie konieczności zapewniam opiekę na świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-16.00.

Przepraszam za trudności.
Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
Jeżeli akcja strajkowa będzie zawieszona zostaną Państwo poinformowani na stronie szkoły.
Proszę śledzić informacje w mediach.

Z poważaniem
Małgorzata Pomykalska
Dyrektor

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej