ROZWIĄZANIE KONKURSU pt.: „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”

2019-04-25

W dniach od  08 marca do 29 marca 2019r. trwał szkolny konkurs fotograficzny dla uczniów SP9  p.t. „Pierwsze oznaki wiosny”. Napłynęły ciekawe prace. Komisja konkursowa w składzie : Alina Gładysz-Gibadło , Katarzyna Siedlaczek, Justyna Westfal, Aleksandra Szczęsny jednogłośnie postanowiła nagrodzić wszystkie prace.

 

Laureaci konkursu:

Magdalena Bulandra klasa Ia

Karol Muras klasa Ia

Emilia Skowronek klasa Ia

Marta Korf  klasa IIa

Kacper Ciechoński klasa IIa

Aleksandra Siedlaczek klasa IV a

Bartosz Gibadło klasa  IV b

Katarzyna Siedlaczek klasa VII d

Adrian Pawełek klasa 3g (gimnazjum)

 

 

 

Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej