2019-06-14

INFORMACJA OKE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNEGO

OKE

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej