2019-06-07

30 maja 2019 r. odbył się w naszej szkole miejski konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
Najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Urszulańskich. Drugie miejsce uzyskał zespół z SP nr 29, zaś trzecie miejsce SP nr 34.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg konkursu i do zobaczenia za rok !

W konkursie rywalizowało ze sobą 8 trzyosobowych drużyn z rybnickich szkół. Każdy z zespołów miał do rozwiązania test sprawdzający znajomość środków językowych i leksykalnych oraz jedno zadanie polegające na przygotowaniu
i przedstawieniu krótkiego dialogu na temat ulubionych potraw. Wyniki z testów były bardzo zbliżone we wszystkich zespołach. Decydujący wpływ na wyłonienie zwycięzców miały przygotowane scenki, które oceniał pan Scott Tattam, ze szkoły językowej Pascal Connect z Rybnika.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej