Wzięliśmy udział w VI Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Goeppert Mayer

2016-02-12

Dzisiaj,11 lutego 2016r., wzięliśmy udział (MY tzn.: Zosia Zielonka, Magdalenia Gonsior, Wojtek Kwiatoń, Dominik Budzki, Krzysiu Oczadły i Konrad Szaraniec) w VI Regionalnym Konkursie Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Goeppert Mayer „I Ty możesz zostać noblistą”.

W konkursie, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, udział wzięły dwie drużyny reprezentujące naszą szkołę w następujących składach:

Drużyna 1:

  • Zofia Zielonka – 3e
  • Wojciech Kwiatoń – 3e
  • Krzysztof Oczadły – 3e

Drużyna 2:

  • Magdalena Gonsior – 3e
  • Dominik Budzki – 3e
  • Konrad Szaraniec – 3e

Konkurs przeznaczony był dla uczniów III klas gimnazjów z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i znających język angielski.
Test składał się z 40 zadań zamkniętych sformułowanych w języku angielskim. W każdym tylko jedna z proponowanych odpowiedzi była poprawna. Zadania dotyczyły zagadnień z matematyki, biologii, geografii, fizyki oraz chemii i wymagały umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, powiązania wiedzy z różnych dziedzin. Część pytań dotyczyła także życia i dorobku naukowego Marii Goeppert Mayer oraz sprawdzały wiedzę ogólną uczniów. Pytania wykraczały poza zakres programu nauczania w gimnazjum. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosił 90 minut.
Szanowni uczniowie, dalibyście radę odpowiedzieć na pytania z konkursu? Oto kilka przykładowych:

1. Which of the following best describes the relationship among latitude, altitude, and climate?
a) climate becomes colder as you get closer to sea level
b) climate becomes colder as you move up a mountain
c) climate becomes warmer as you move up a mountain
d) climate becomes warmer as you move towards the poles of the Earth

2. Rubber is unusual in that it contracts (shrinks) when heated. Warming a rubber ball would:
a) decrease its mass.
b) increase its density
c) increase its volume
d) decrease its density

3. Which of the following equations best represents the burning of paper? 
a) Paper +CO2Argon Gas+Nitrogen Gas+Energy
b) Paper + O2Mathane+Neon Gas+Energy
c) Paper +C OWater+Carbon Dioxide Gas+Energy
d) Paper + O2Water+Carbon Dioxide Gas+Energy

4. Six superheroes capture 20 villains. Batman, the first superhero captures one villain, Superman - the second captures two villains and Spiderman - the third captures three villains. Zorro - the fourth superhero captures more villains than any of the other five. What is the smallest number of villains the fourth superhero must have captured?
a) 7
b) 6
c) 5
d) 3

5. Which of the following groups are most likely to encounter skin cancer but not vitamin D deficiency? 
a) light-skinned, hot countries
b) light-skinned, cold countries
c) dark-skinned, hot countries
d) dark-skinned, cold countries

6. When humans adjust to altitude (higher altitudes contain less oxygen), a way to maintain homeostasis would be:
a) Producing more red blood cells
b) Producing shivers
c) Producing a faster rate of hair growth
d) Producing sweat

7. Where are you more likely to find the largest number of living organisms (including microbes) in one gallon of water?
a) Arctic Ocean
b) Carribean Sea
c) LkeTanganyika
d) The Nile

8. The echidna and the platypus are the only two mammals that:
a) Are capable of flight
b) Hibernate in winter
c) Do not nurse their young
d) lay eggs

9. Which do you predict as being a radioactive isotope?
a) Cs-133
b) Kr-91
c) P-31
d) Sr-88

10. Which of the following statements about the metal mercury is NOT true?
a) At room temeperature mercury is liquid
b) Mercury i salso called quicksilver
c) Mercury is highly radioactive
d) Mercury is very poisonous


Po zakończonym konkursie, organizatorzy zaprosili nas, uczestników na poczęstunek, a następnie na pokazy z przedmiotów takich jak: matematyka, chemia, fizyka, biologia czy informatyka. Niektóre z prezentowanych doświadczeń nas zachwyciły, przy niektórych czuliśmy ‘pozytywne wibracje’ (Pokazy z fizyki), zaś jeszcze niektóre nie udały się (Magda zniszczyła dwa balony zamiast jednego ;-).

Dzień zaliczamy do bardzo udanych i jednocześnie zachęcamy tegorocznych uczniów klas II do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu=)

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej