Szkolny Phone-BoX

2016-04-05

W dniu dzisiejszym, rozpoczął swoją działalność nowy, szkolny X-BoX, czyli skrzynka do przechowywania telefonów komórkowych w czasie lekcji. 

Na eksperymentalny pomysł wpadła nauczycielka naszej szkoły, pani Justyna Kuśmierek i we współpracy z nauczycielką języka niemieckiego, panią Agatą Juraszczyk, powołały do życia (i działania;-) szkolny X-BoX.

X-BoX działa w sali językowej 105 i wszyscy uczniowie uczący się w tej sali na początku lekcji umieszczają swoje wyciszone telefony komórkowe w skrzynce, zaś po dzwonku kończącym lekcję odbierają je. Myślimy, że to dobry sposób na 45-minutowy ‘detox’ od telefonu i możliwość lepszego skoncentrowania się na lekcji=)

Jednocześnie przypominamy wszystkim uczniom Gimnazjum nr 1, że niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego w czasie lekcji, chyba że za zgodą nauczyciela i na jego wyraźne polecenie np. korzystanie ze słowników językowych podczas lekcji języka obcego.

W tym miejscu przypominamy szczegółowe procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w naszym Gimnazjum.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
 2. Statut Gimnazjum Sportowego numer 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku.

 Procedura:

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 4. W czasie zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 5.  Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 6. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych), z zastrzeżeniem pkt 5.
 7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.
 8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
 10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej. 

Fonoholizm to nazwa określająca uzależnienie od telefonu. W oparciu o materiały z różnych źródeł przygotowaliśmy dla Was, drodzy uczniowie, mini-kompendium wiedzy na temat tego zjawiska.

Wśród objawów uzależnienia od telefonu komórkowego najczęściej spotkamy:

 • Przywiązywanie dużej wagi do posiadania telefonu komórkowego.
 • Problem z rozstaniem się z “komórką”.
 • W codziennej komunikacji z innymi, telefon komórkowy staje się najważniejszym narzędziem .
 • Odczucie głębokiego dyskomfortu w przypadku braku naładowanego telefonu komórkowego, często przejawiającego się złym nastrojem, niepokojem, czasem nawet atakami paniki.
 • Używanie telefonu nie jest kierowane koniecznością, lecz czynnikami natury społecznej i emocjonalnej.
 • Telefon staje się pośrednikiem w kontaktach z innymi.
 • Używanie telefonu komórkowego w celu sprawowania nieustającej kontroli nad obiektem uczuć.
 • Odczucie ciągłej konieczności komunikowania się z kimś.
 • Usprawiedliwianie swojego zachowania wygodą i bezpieczeństwem.
 • Silna potrzeba przynależności do grupy i zdobycia jej uznania.
 • Często u uzależnionych spotykana jest fobia społeczna, bądź obawa przed samotnością.
 • Maskowanie lęków, zaprzeczanie ich istnieniu.
 • Do rzadkich objawów należą: nuda, smutek, brak apetytu.

 

Rozróżniamy kilka rodzajów uzależnienia od telefonu

 • Uzależnieni od SMS-ów: odczucie przymusu ciągłego otrzymywania i wysyłania wiadomości tekstowych. Czasem występują odciski na kciuku, a klawisze aparatu są mocno zużyte. Często osoba uzależniona od SMS-ów korzysta z systemu słownikowego T9. Nastrój w danym dniu zależy od ilości otrzymanych wiadomości. Zdarza się pisanie do siebie samych (np. z Internetu) lub do osób znajdujących się w pobliżu.
 • Uzależnieni od nowych modeli: osoby takie są uzależnione od nabywania coraz to nowszych modeli aparatów telefonicznych. Są skłonni wydać wielkie sumy, aby stać się posiadaczami najnowszego modelu, wyposażonego w konkretne funkcje.
 • "Komórkowi ekshibicjoniści": dokonując wyboru aparatu, osoby te zwracają szczególną uwagę na jego kolor, stylistykę i cenę. Chwalą się innym jego funkcjami. Przez telefon rozmawiają bardzo głośno, a kiedy ktoś dzwoni, nie spieszą się z odbieraniem, chcą, żeby wszyscy obecni go najpierw usłyszeli.
 • Gracze: Fanatycy gier zbyt wiele uwagi poświęcają aplikacjom służącym rozrywce, które znajdują się na aparacie komórkowym. Telefon staje się konsolą gier, a uzależnieni bawią się grając często i nie przestają, dopóki nie pobiją kolejnego rekordu.
 • SWT: Tym skrótem określa się osoby cierpiące na syndrom włączonego telefonu. Obawiają się one wyłączyć swój aparat. Czasem mają przy sobie nawet zapasową naładowaną baterię, nie wyłączają, ani nie wyciszają telefonu również w nocy.

 

Skutki uzależnienia od telefonu

Osoby uzależnione od telefonu komórkowego odcinają się stopniowo od świata zewnętrznego i spędzają więcej czasu samotnie. Próbując złagodzić poczucie samotności(do której sami się doprowadzili), spędzają całe godziny korzystając z telefonu. Może to doprowadzić do spaczenia ekspresji emocji w komunikacji werbalnej, a nawet patologicznego pojęcia rozrywki. Zbytnie skupienie uzależnionego na „SMS-owaniu”, czy biciu kolejnych rekordów w interaktywnych grach, prowadzi do mentalnego oderwania od świata rzeczywistego.

Możliwe są też inne, typowe dla uzależnień behawioralnych, konsekwencje: zanik zainteresowań (np. zamiłowanie do sportu czy innych satysfakcjonujących form spędzania wolnego czasu), gwałtowne zmiany nastroju, zaburzenia snu i odżywiania, nadużywanie leków i narkotyków, popadanie w długi (głównie z powodu wysokich rachunków telefonicznych), konflikty z bliskimi i kłopoty na arenie zawodowej.

Korzystano ze strony: http://pkpp.pl/leczenie-uzaleznien/uzalenienia/uzalenienie-od-telefonu.php

Drodzy uczniowie, rozważcie jeszcze raz czy przypadkiem nie jesteście fonoholikami? Jeżeli potrzebujecie pomocy zwróćcie się do swojego wychowawcy, nauczyciela czy pedagoga szkolnego.

A na początek skorzystajcie z naszego nowego X-BoX’a!

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej