Matematyczne krasnoludki

2016-04-08

Co się stało na lekcji matematyki w klasie 3b?

Dlaczego uczniowie klasy 3b noszą papierowe czapeczki na głowie? Dlaczego pan Przybyła wygląda jak legendarny Merlin? Co łączy te ciekawe nakrycie głowy z lekcją matematyki?

 

Otóż okazuje się, że to niecodzienne zjawisko jest rezultatem zakładu, który zawarł pan Przybyła z uczniami klasy 3b w ramach lekcji matematyki. A temat, który omawiali uczniowie dotyczył… stożka!

Podczas lekcji o stożku pan Przybyła zauważył, że przecież kształt tej figury jest identyczny jak kształt czapeczek, które noszą małe dzieci dla zabawy lub podczas imprez noworocznych i urodzinowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie takich brył w formie czapeczek jako pomocy dydaktycznych. Jednocześnie nauczyciel zobowiązał się, że sam także taki gadżet przygotuje i co więcej, że pojawi się w takim nakryciu głowy w szkole! Na wypadek nie wywiązania się z tego zakładu obiecał, że postawi wszystkim uczniom, którzy czapeczki posiadać będą, oceny bardzo dobre.

Niestety…. Pan Przybyła z zakładu się wywiązał, czego dowodem są niecodzienne zdjęcia naszego fotoreportera. „Niestety” dla uczniów klasy 3b.

A teraz czas na małą powtórkę przed egzaminem gimnazjalnym - który, przypominamy, już za tydzień drodzy trzecioklasiści!!!

Stożek (dawniej konus) – jest bryłą obrotową powstałą przez obrót trójkąta prostokątnego wokół prostej zawierającej przyprostokątną tego trójkąta (oś stożka).

Podstawą stożka nazywamy koło powstałe przez obrót przyprostokątnej prostopadłej do osi stożka.
Wysokością stożka nazywamy przyprostokątną trójkąta zawartą w osi obrotu.

Powierzchnią boczną stożka nazywamy powierzchnię wyznaczoną przez obrót przeciwprostokątnej trójkąta.

Część wspólna osi obrotu i powierzchni bocznej stożka jest punktem, który nazywamy wierzchołkiem stożka.

Tworzącą stożka nazywamy każdy odcinek zawarty w powierzchni bocznej stożka, którego jednym końcem jest wierzchołek stożka, a drugi należy do podstawy stożka.

Przekrojem osiowym stożka nazywamy część wspólną stożka i płaszczyzny zawierającej oś stożka.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej