Warsztaty na temat handlu ludźmi.

2016-04-26

Dnia 26 kwietnia 2016 roku gościliśmy w szkole panią Magdalenę Janus - wolontariusza Fundacji YouCanFree. Us Polska z siedzibą w Warszawie. Pani Magdalena przeprowadziła warsztaty na temat zagrożeń handlu ludźmi we wszystkich klasach trzecich naszego gimnazjum. 

Wprowadzenie do tematu : Z czym kojarzy Nam się słowo NIEWOLNIK ?

Pierwszy obraz, jaki pojawia się większości z nas w głowach, to taki niewolnik, jakiego my znamy
z lekcji historii… Czyli biedny czarnoskóry człowiek w obszarpanych ubraniach siłą zmuszony do ciężkiej pracy na jakichś plantacjach bawełny albo trzciny cukrowej. Albo z jakichś jeszcze wcześniejszych czasów – w starożytnym Rzymie – gladiator, który został zmuszony do walki na arenie z dzikimi zwierzętami, żeby zrobić dla innych widowisko.

 Dzisiaj w XXI wieku myślimy, że niewolnictwo należy już do przeszłości, że te czasy, kiedy istnieli niewolnicy już minęły.  Dzisiaj jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem, które jest już na tyle rozwinięte i dojrzałe, że szanuje podstawowe prawa człowieka, mamy przecież Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Obywatela (1948) i wiele innych traktatów, które mają na celu obronę podstawowych praw i wolności ludzi [ponad 300 międzynarodowych traktatów zakazujących niewolnictwa].

Tymczasem, w XXI wieku, żyje na świecie ok. 27 milionów niewolników, czyli więcej niż kiedykolwiek dotychczas w historii ludzkości.

Autorka prelekcji zaprezentowała uczniom:

Film: „A 21 Handel ludźmi, przynieś jej wolność”.

Prezentację na temat współczesnego zjawiska handlu ludźmi i niewolnictwa przygotowana przez wolontariuszy Fundacji YouCanFree.Us Polska

Prezentacja w 23 slajdach pokazuje:

- definicję współczesnego handlu ludźmi i niewolnictwa

- dane liczbowe ukazujące globalną skalę problemu

- rolę Polski w europejskim handlu ludźmi

- dane liczbowe ukazujące skalę problemu w Polsce (rozmowa z uczniami na temat rozbieżności danych oficjalnych z danymi podawanymi przez organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi)

- mechanizmy werbowania ofiar (ze szczególnym miejscem na omówienie i rozmowę na temat zagranicznych wyjazdów do pracy lub wyjazdów zagranicznych z nowo poznanymi znajomymi – podejście profilaktyczne)

- mechanizmy „łamania” ofiar i utrzymywania ich w niewoli, np. kreowanie w ofierze drugiej osobowości, syndrom sztokholmski itp.

- działalność Fundacji YouCanFree.Us na świecie (Indie, Kanada, Stany Zjednoczone, Polska)

- proponowane formy przeciwdziałania handlowi ludźmi

- kontakt z Fundacją (profil FB, adres strony internetowej), darmowy E-book „Milczenie jest złotem – prawda o handlu ludźmi” autorstwa Danieli Sikory

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej