Pasowanie na uczniów

2016-09-29

27 września pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.

Pani Dyrektor podziękowała im za dotychczasową dobrą postawę współpracy z nauczycielami. Życzyła zebranej młodzieży, aby czas spędzony w Gimnazjum nr 1 był przez nich twórczo wykorzystany. Wyraziła nadzieję, że pozwoli on na zdobycie umiejętności przekształcania wiedzy i kompetencji w upragniony sukces. Radziła uczniom, by chętnie korzystali z mądrości rodziców i nauczycieli, i dzięki temu stawali się coraz lepszymi ludźmi. Podkreśliła, że najważniejszy w procesie edukacji jest zapał do poznawania świata - warunek konieczny zdobywania wiedzy. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali sumiennie się uczyć, szanować innych ludzi oraz dbać o mienie szkoły. Następnie przewodniczący klas zostali pasowani za pomocą gigantycznego ołówka na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Kończąc oficjalną część uroczystości  Pani Dyrektor życzyła wszystkim dobrej zabawy w czasie rozpoczynającej się radosnej rywalizacji.

Pierwszą jej konkurencją była próba objętości płuc. Wyznaczeni zawodnicy z zapałem pompowali balony (aż te z hukiem pękały). Później kolejni wypróbowywali wrażliwość swoich kubków smakowych. Sprawdzali wtedy, czy mają nosa do przypraw i smakowej wody mineralnej. Następni reprezentanci klas uczestniczyli w teście wiedzy na temat swojej nowej szkoły. W jego trakcie odpowiadali na pytania: „Czego uczy pani Dyrektor?”, „Ilu jest nauczycieli języka angielskiego?”, „Jaki numer ma sala na trzecim piętrze?”, „Jak mają na imię członkowie Samorządu Szkolnego?”, „Ile jest pań sekretarek i bibliotekarek?”, „Jak ma na imię pani Wicedyrektor?”, „Ilu (w przybliżeniu) jest uczniów w szkole?”, „Kto jest opiekunem Samorządu?”, „Jaki jest numer sali informatycznej?”. Zaproszeni później na środek najgrzeczniejsi uczniowie z każdego oddziału zgrabnie (lub mniej zgrabnie) wrzucali zapałki do pudełka rękoma ubranymi w grube, kuchenne rękawice. Uczestnicy kolejnego zadania musieli napisać wszystko, co wiedzą o wychowawcy swojej klasy. Ostatnia z konkurencji polegała na ułożeniu jak najdłuższego zdania złożonego z wyrazów zaczynających się na literę „p”. W czasie podliczania punktów przez jury na scenie wystąpiły tancerki. Zachęcona przez nie publiczność prawie w całości wyległa na parkiet i odtańczyła „Makarenę”.

Komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki rywalizacji:

 

I miejsce – klasa 1b

II miejsce – klasa 1 g

III miejsce – klasa 1 f

IV miejsce – klasa 1 a

V miejsce – klasa 1 e

VI miejsce – klasa 1 c

 

Należy jednak podkreślić, że zwycięzcami okazali się wszyscy uczestnicy imprezy, ponieważ udowodnili, że wiedzą, co to świetna zabawa! 

 

(Wiktoria Niedziela

op. p. Aleksandra Stężała)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej