Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie!

2016-11-24

Posiadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie to zaszczyt, którym pochwalić się może niewiele szkół w Polsce. Procedura uzyskania certyfikatu wiąże się z podejmowaniem szeregu działań promujących zdrowy tryb życia w społeczności szkolnej i lokalnej.

Nasze gimnazjum uczestniczy w programie SzPZ od 2008 roku, zaś wiosną 2016 r. poddaliśmy się autoewaluacji wewnętrznej, która umożliwiła nam obiektywną ocenę naszej pracy w ciągu trzech ostatnich lat.

Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nasze gimnazjum zostało włączone do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie!

23 listopada 2016 r. w siedzibie Ośrodka Regionalnej Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród 35 szkół, które otrzymało ten zaszczytny tytuł, znalazło się również nasze gimnazjum. Szkołę reprezentowały: pani dyrektor Mirosława Ćwięczek oraz koordynatorki programu pani Agata Geisler i pani Marta Zinkowska. Osobami wręczającymi to prestiżowe wyróżnienie były: wiceminister edukacji narodowej pan Maciej Kopeć, pani profesor Barbara Woynarowska – przewodnicząca Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz pani Elżbieta Matejka - dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym osobom zaangażowanym w propagowanie zdrowego stylu życia. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Tomasza Wojtasika – wojewódzkiego koordynatora SzPZ. Równocześnie zobowiązujemy się do ciągłego tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu uczniów w szkole oraz do podejmowania działań na rzecz kształtowania zdrowego środowiska.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej