„CZY ZNASZ UNIĘ EUROPEJSKĄ?”

2017-03-27

 

 

Po raz kolejny w naszej szkole odbędzie się powiatowy konkurs "Czy znasz Unię Europejską?”.

Do konkursu powiatowego przechodzą dwie  osoby, które w szkolnych eliminacjach osiągną najwyższą liczbę punktów. Szkolne eliminacje odbędą się 5 kwietnia o godzinie 8.00. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie do B.Michalewskiej.

 

Regulamin konkursu powiatowego

I. Informacje ogólne:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu rybnickiego, którzy są zainteresowani sprawami Unii Europejskiej.
2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o instytucjach i krajach UE.
3. Tematyka konkursu związana jest z historią, instytucjami, strukturami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz podstawowymi informacjami o państwach członkowskich UE.
4. Konkurs odbędzie się 11 maja 2017r. w budynku szkoły o godziny 9.00, przyjmowanie drużyn wraz z opiekunami – 8.30.
5. Organizatorkami konkursu są nauczycielki historii i wos – Bogumiła Michalewska i Bożena Tokarz.
6. Dwuosobowy zespół reprezentuje jedną szkołę.
7. Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jeden zespół. Uczestnicy muszą mieć ukończone 14 lat.
8. Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie (pocztą elektroniczną: bmila@interia.pl) powinno nastąpić do dnia 14 kwietnia 2017r.
II. Przebieg konkursu:
1. Konkurs składa się z dwóch części.
2. Część pierwsza przeprowadzona będzie w formie quizu. Składa się on z 30 pytań, które rozwiązuje zespół w programie komputerowym. Na odpowiedź na każde pytanie przewidziana jest jedna minuta, co daje łącznie 30 minut na rozwiązanie quizu.
3. Część druga przeprowadzana jest wg zasad opisanych poniżej.
a) Każdy zespół odpowiadać będzie na pytania z puli pytań za 1,2 i 3 punkty – trudność wybranego pytania zależy od zespołu.
b) Zespoły będą odpowiadać według wylosowanej wcześniej kolejności.
c) Pytania i odpowiedzi konkursowe w części II przygotowane są w formie prezentacji multimedialnej.
d) Każdy zespół będzie miał 30 sekund na zastanowienie i udzielenie odpowiedzi.
e) W przypadku błędnej odpowiedzi lub jej braku pytania nie przechodzą na następne zespoły.
f) Odpowiedzi do pytań musza być pełne, nie uznaje się cząstkowych odpowiedzi.
4. Zwycięzcą konkursu zostaje zespół, który zdobędzie największą ilość punktów - suma punktów z części I i II.
5. Po zakończeniu konkursu, w przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez zespoły zajmujące 1, 2 lub 3 miejsce przeprowadzona zostanie dogrywka aż do momentu pierwszej pomyłki któregoś zespołu.
6. Quiz i odpowiedzi zespołów oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, z przewodniczącym i członkami wyłonionymi spośród nauczycieli zaproszonych.
7. Po przeprowadzeniu konkursu sporządzony zostanie protokół.
8. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie dla każdego uczestnika w drużynie przewidziane są nagrody.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej