Debata klasowa w ramach przystąpienia do programu "Szkoła z Klasą 2.0" - klasa III f

2014-11-22

W klasie III f - Uczniowie zapoznali się z 7 głównymi zagadnieniami na bazie których przeprowadzono debatę. Polegała ona na podawaniu własnych, wcześniej przygotowanych pomysłów, które były poddawane ocenie całej klasy. Propozycje i pomysły do poszczególnych punktów pisane były na tablicy, następnie uczniowie określali ich trafność i przydatność przyklejając kolorowe paski. Najgorętsze dyskusje toczyły się przy krytycznym i bezpiecznym korzystaniu z zasobów internetowych, ściąganiu z sieci i wiarygodności źródeł.

Najważniejsze punkty wynykające z przeprowadzonej debaty:

1. Zwiększyć ilość przedmiotów korzystających z TIK.
2. Wprowadzenie dziennika elektronicznego w celu ułatwienia komunikacji: nauczyciel - rodzic i nauczyciel - uczeń.
3. Nie korzystamy z zasady: "Control C control V - ładną piątkę będę miał".
4. Korzystamy z informacji zawartych w Internecie, przestrzegając praw autorskich.
5. Zgłaszamy nadużycia w sieci, nie obrażamy.
6. Nie instalujemy nielegalnego oprogramowania z niewiadomego źródła.
7. Nie udostępniamy bezmyślnie swoich danych.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej