2018-05-11

TERMINY  EGZAMINU  KOMPETENCJI  JĘZYKOWYCH
DLA  KANDYDATÓW  DO  VII  KLASY DWUJĘZYCZNEJ:

I termin 08.06. godz. 15.00
II termin 11.06. godz. 15.00

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej