OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

2018-11-10

9 XI 2018 roku, podczas uroczystej akademii cała społeczniść szkoły uczciła setną rocznicę wybicia się naszej Ojczyzny na niepodległość. 

Prowadzący przypomnieli najważniejsze, dramatyczne fakty z historii Polski (poczynając od końca XVIII wieku), takie jak insurekcja kościuszkowska, rozbiory, powstanie listopadowe i styczniowe, powstanie wielkopolskie, wreszcie powstania śląskie. Przybliżyli próby odzyskania niepodległości podejmowane podczas I wojny światowej. Opowiedzieli o powstaniu Legionów Polskich w Armii Austro-Węgierskiej. Przybliżyli postać Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Wymienili uchwalone w dwudziestoleciu międzywojennym konstytucje (marcową i kwietniową). Na tle historii państwa pokazali też dzieje szkoły. Przywołali wspomnienia uczniów z czasów przed II wojną światową. Przybliżyli sylwetki bohaterskich nauczycieli - oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu: Antoniego Janika, Jana Skoczenia i Alojzego Borgowca. Wspomnieli  też o absolwentach szkoły, którzy podjęli walkę z niemieckim najeźdźcą. Byliśmy wzruszeni widząc, że zmaganie o wolność Polski miało konkretne twarze, także oblicza rybniczan i osób związanych z naszą szkołą. To m.in. dzięki nim teraz możemy świętować. Dziękujemy! Chwała bohaterom! 

Na zakończenie akademii wręczono nagrody dla zwycięzców szkolnego konkursu historycznego "Polska - 100 lat niepodległości" (podsumowanie konkursu w osobnym wpisie). 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej