Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020, które odbędzie się w siedzibie szkoły dnia 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 17.30.
Tematyka spotkania:
a) prezentacja oferty edukacyjnej szkoły,
b) sprawy różne, w tym:
– informacja o podręcznikach do I klasy,
– opieka świetlicowa,
– dożywianie (obiady, mleko oraz owoce i warzywa w szkole).

Dziękujemy Państwu za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie naszej placówki.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Pomykalska