Fizyka

Propozycje tematów lekcji ze współczesnej fizyki, dziedzin pokrewnych i techniki dla uczniów klas trzecich:

 1. Laser
 2. Grafem.
 3. Nanotechnologia.
 4. Energetyka jądrowa.
 5. Odnawialne źródła energii.
 6. Historia Wszechświata.
 7. Cząstki elementarne.
 8. Czarne dziury.
 9. Czarna materia.
 10. Nasza galaktyka.
 11. Zjawiska fizyczne w diagnostyce medycznej.
 12. Układ słoneczny.
 13. Napęd hybrydowy.
 14. Działanie urządzeń w gospodarstwie domowym.

lub każdy inny temat, który Was zainteresował.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej