Geografia

Koła wyrównawcze i zainteresowań.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne organizujące rajdy i marsze na orientację.

Udział w ogólnopolskim konkursie o „Parkach krajobrazowych Polski” organizowanym przez Dyrekcję Parków Krajobrazowych.

Udział w konkursie „Poznajemy przyrodę Górnego Śląska” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach.

Organizowanie „Przyrodniczych wędrówek po świecie”.

Zbiórka surowców wtórnych.

Przygotowywanie do konkursu przedmiotowego.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej