Historia

Koła wyrównawcze i zainteresowań.

Udział w konkursie o tematyce regionalnej „Edukacja regionalna w szkole” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Współorganizowanie powiatowego konkursu „Czy znasz Unię Europejską?”.

Organizacja „Dnia Rybnika” (czerwiec).

Innowacja pedagogiczna „Rybnik dawniej i dziś – edukacja regionalna w szkole”.

Konkurs mitologiczny.

Konkurs „Pierwsza pomoc”.

Udział w Maratonie pisania listów organizowanym przez Amnesty International.

Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej