Matematyka

Koła wyrównawcze i zainteresowań.

Koło zainteresowań z matematyki – kontakt indywidualny lub emailowy – konsultacje w sprawie rozwiązywania zadań konkursowych.

Innowacja pedagogiczna: kształtowanie logicznego myślenia poprzez gry i zabawy matematyczne.

Organizacja Międzynarodowego konkursu matematycznego „Matematyka bez granic”w regionie śląskim.

Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego SUDOKU.

Matematyczny konkurs „Kangur”.

Matematyka bez granic - XXVII edycja - etap finałowy 29 luty 2016

Matematyka bez granic


 

Materiały do lekcji i konkursów matematycznych

pdf
70298
pdf
71467
pdf
70327
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej