SPRZĄTANIE ŚWIATA

2018-10-03

21 września uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział akcji Sprzątanie Świata.

Zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i odpowiednie worki zbierali śmieci na ścieżce rowerowej po obu stronach rzeki Rudy. Udało się wysprzątać odcinek od restauracji Basztowa do mostków w Rybnickiej Kuźni. Sprzątaniu sprzyjała piękna pogoda, a dzięki zaangażowani uczniów zebrano 10 worków śmieci, które następnie zostały uprzątnięte przez odpowiednie służby – pracowników Nadleśnictwa Rybnik i Zieleni Miejskiej w Rybniku.
Koordynatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i przyczynili się do poprawy jakości naszego środowiska naturalnego.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej