Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Dla Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto o numerze: 


82 1560 0013 2000 1762 4794 6800

 

w tytule wpłaty proszę wpisać IMIĘ I NAZWISKO dziecka oraz klasę

 


 

Informacje o ubezpieczeniu dzieci na r.szk. 2017/2018

 

NUMER POLISY  AXA: 92103119
OKRES OCHRONY : od 1.09.2017 do 31.08.2018
SUMA UBEZPIECZENIA : 20 000 zł
SKŁADKA ROCZNA : 49 zł  (płatne u przedstawicieli Rady Rodziców w dniu zebrań z rodzicami lub do 22 września u wychowawcy)

JEŚLI WPŁATY BĘDĄ NA KONTO RADY RODZICÓW PRZELEWEM PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYTUŁEM:
UBEZPIECZENIE AXA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, PESEL DZIECKA, KLASA

Ubezpieczenie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu!

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodziców, którzy chcą ubezpieczyć dziecko indywidualnie, na wyższą lub niższą sumę ubezpieczenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem.

Opiekun ubezpieczenia:

Damian Grzegorzyca, przedstawiciel Towarzystwa AXA kontakt kom. 533761234, email: dgrzegorzyca@bezpieczny.pl
kod opiekuna:  20093

ZGŁASZANIE WYPADKÓW: Bezpośrednio do Opiekuna Ubezpieczenia, JUŻ NASTĘPNEGO DNIA PO ZDARZENIU.  Nie czekamy na zakończenie leczenia obrażeń powypadkowych.

Warunnki ubezpieczenia dostępne:

- w formie papierowej - w sekretariacie,

- w formie pdf - na stronie  www.bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NALEŻY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO PANA DAMIANA GRZEGORZYCY

RADA RODZICÓW REKOMENDUJE TO UBEZPIECZENIE I ZACHĘCA DO SKORZYSTANIA

 

pdf
159244
pdf
75946

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODRĘCZNIKÓW

W związku z licznymi pytaniami rodziców informujemy, że uczniowie wszystkich klas 

otrzymują bezpłatne podręczniki (na czas roku szkolnego 2017-2018 

pobiorą podręczniki z biblioteki, aby zwrócić je w dobrym stanie na koniec roku). 


Jedynym podręcznikiem, który należy kupić jest podręcznik do religii:

- I klasa SP "Żyjemy w Bożym świecie" Wydawnictwo Jedność Kielce,

- VII klasa "Szukam Was 1" Wydawnictwo WAM Kraków (Nowa Podstawa Programowa 2010) - uczą się z podręczników dla I klasy Gimnazjum,

- II klasa Gimnazjum "Jestem z Wami 2" Wydawnictwo WAM Kraków (Nowa Podstawa Programowa 2010),

- III klasa Gimnazjum "Chodźmy razem 3" Wydawnictwo WAM Kraków (Nowa Podstawa Programowa 2010)

 

 


 

Stypendium szkolne 2017/2018

 

pdf
330135

 

KORZYSTANIE Z POMOCY W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU

Rodzice uczniów z rodzin kwalifikujących się do korzystania z pomocy w formie gorącego
posiłku proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.


 

docx
18408

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat uzależnienia od narkotyków.

docx
18781

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat uzależnienia od dopalaczy.

 


 

W załączeniu informacje na temat   DOPALACZY

 Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

 


 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

 

W ZAKŁADCE ,,DLA UCZNIÓW - PODRĘCZNIKI''

SĄ NANIESIONE UZUPEŁNIENIA - zaznaczone kolorem czerwonym 

 


 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

- masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

= masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

szukasz pomocy.

JANUSZ KORCZAK

APEL TWOJEGO DZIECKA

 

1)     Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię poproszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

2)     Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mnie to poczucie bezpieczeństwa.

3)     Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać.

4)     Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić że jestem duży.

5)     Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

6)     Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

7)     Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię "Ja Cię nienawidzę". To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

8)     Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję.

9)     Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego.

10)  Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy później nie dotrzymujesz.

11)  Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

12)  Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

13)  Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informację gdzie indziej, ale chciałbym żebyś Ty był/a moim przewodnikiem po świecie.

14)  Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne.

15)  Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

16)  Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.

17)  Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać.

18)  Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale - proszę Cię - postaraj się.

 

 

INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ POMOCĄ RODZINIE I DZIECKU

 

1)    TELEFON ZAUFANIA

TEL. 32 42 33 555

JEST CZYNNY CAŁĄ DOBĘ. UDZIELA WSPARCIA I KONSULTACJI OSOBOM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNYCH SYTUACJACH ZYCIOWYCH.

2)    TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEZY

BEZPŁATNY, OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  O NUMERZE  116 111 SŁUZY MLODZIEŻY I DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA, OPIEKI I OCHRONY. ZAPEWNIA DZWONIONCYM KONTAKT Z  FACHOWCAMI W TRUDNYCH DLA NICH SYTUACJACH.

3)    OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII

UL. CHROBREGO 16 (BUDYNEK PCK)

TEL. 32 42 25 639

4)    POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

UL. 3 MAJA 31

TEL. 32 42 600 33

5)    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

UL. KOŚCIUSZKI 55

TEL. 32 42 23 935

6)    SCHRONISKO DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI

UL. CHROBREGO 16

TEL. 32 42 33 599

7)    MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. CHROBREGO 16

TEL. 32 42 26 245

Problemy współczesnej młodzieży

 

Wydawałoby się, że dzisiejsza młodzież jest młodzieżą pozbawioną problemów i trosk. Pozornie nie brakuje im niczego: szkoły, otoczenia rówieśników, możliwości rozwijania swoich pasji itp. Jednak dzisiejsza młodzież posiada bardzo wiele problemów, których dorosłe otoczenie po prostu nie zauważa. Różnego rodzaju używki (alkohol, narkotyki), bardzo szybko przekształcające się w nałogi, brak akceptacji wśród rówieśników, presja otoczenia. Bardzo często brak zrozumienia w domu, lub po prostu brak zainteresowania ze strony dorosłych zajętych pracą. Brak perspektyw na dalsze życie: niepewność, która dotyczy wejścia w dorosłość, znalezienia pracy.

Warto zauważyć, że jeden problem ciągnie za sobą drugi tworząc w ten sposób zamknięte koło: przykładowo brak zrozumienia w domu prowadzi do korzystania z różnego rodzaju używek, które przeradza się następnie w nałóg.  Narastającym problemem wśród dzisiejszej młodzieży jest depresja, która niezmiernie często dotyka młodych ludzi. Chociaż XXI wiek wydaje się być wiekiem dostatku i dobrobytu, wcale nie zapewnia on bezpieczeństwa i zrozumienia młodym ludziom. Wręcz przeciwnie – wraz z upływem lat przybywa problemów, na które młodzież staje się coraz mniej odporna. Młodzi ludzie pragną decydować o sobie, ale czy podejmą właściwie ocenią, co jest w ich życiu dobre i potrzebne i czy pójdą właściwą drogą czy wręcz przeciwnie zależy od nas dorosłych, czy nam się to podoba czy nie to my dorośli przedstawiciele naszego społeczeństwa jesteśmy odpowiedzialni za młode pokolenie. Zastanówmy się nad tym.

 Srtony internetowe dla rodziców, które warto odwiedzić:

http://www.ppprybnik.home.pl/

http://fdn.pl/

http://dobryrodzic.fdn.pl/

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

http://www.szkolabezprzemocy.pl/

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
• Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:
-  uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
-  uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
-  uczniów :
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.


• Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwota 539 zł /osobę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


• Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
- złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek składa się w terminie do 4 września 2014 r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
- Do wniosku należy dołączyć:
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
- zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
- W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

- W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
- realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

zamknij