MIĘDZYNARODOWY KONKURS "MATEMATYKA BEZ GRANIC"

PATRONAT HONOROWY

 

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” http://www.mbg.uz.zgora.pl
Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonome 65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

W roku szkolnym 2018/2019 będzie organizowana XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.

Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty siódmy.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkółpodstawowych,

Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych .

Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodąwszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

 

Terminarz XXX MK "MBG" Senior edycja 2018/2019:

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2018 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2019 roku
  3. Finał: 26 lutego 2019 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz XXX MK "MBG" Junior edycja 2018/2019:

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2018 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 26 lutego 2019 roku
  1. Finał: 27 lutego 2019 roku, godzina 10:00-10:50.

 

maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w regionie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stroniehttp://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.

Finał Konkursu odbywa się wlutymw tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą sięuczestnicy konkursu.

Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, (Junior 8 lub 9), (Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadaniepodane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami UniiEuropejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Podsumowanie wyników finału każdejedycji konkursu (zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego)odbywa się wposzczególnych regionach kraju na przełomie maja lub czerwca.

W każdym regionie objętym konkursem przyznawane są dyplomydlazwycięskich zespołów klasowych(trzy najlepsze klasy)oddzielnie dla klas piątych i szóstych szkół podstawowych, oraz klas ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych) ufundowane przez sponsorów.

Uroczystość wręczania nagród i dyplomów odbywa się w obecności przedstawicieli klas-uczniów laureatów konkursu, nauczycielimatematyki, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych samorządowych, zakładów pracy, firm oraz przedstawicieli prasy lokalnej, radia, telewizji. Nagrody wręczają fundatorzy nagród.

 

                                           region zachodnio-śląski

Adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
ul. Cmentarna 1
44-200 Rybnik

Przewodniczący komitetu:

mgr Małgorzata Pomykalska

WWW :

www.sp9.miastorybnik.pl/miedzynarodowy-konkurs-matematyka-bez-granic.html

 

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej