Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Dla kandydatów

LEKKOATLETYKA rocznik 2004


 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 powstająca w budynku Gimnazjum nr 1 w Rybniku zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny 2017/2018.

 

 

Oto nasze propozycje dla przyszłorocznych uczniów klasy I - III:

 1. Nauka w systemie jednozmianowym.
 2. Program „Opiekun” zapewniający uczniom bezpieczeństwo w szkole.
 3. Nowoczesna pracownia komputerowa ze stanowiskami dla każdego ucznia.
 4. Świetlica czynna w godzinach przyjaznych rodzicom.
 5. Monitoring całodobowy.
 6. Łatwy dojazd do szkoły - lokalizacja w centrum miasta.
 7. Nauka w przyjaznych, kolorowych, dostosowanych do potrzeb uczniów salach lekcyjnych.
 8. Koła zainteresowań: szachowe, języków obcych, ekologiczne,    taneczne oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, rozwiązywanie testów matematycznych, zajęcia komputerowe – programowanie,  zajęcia z psem- dogoterapia, gry planszowe.
 9. Wycieczki dydaktyczne do teatru, kina, muzeum, placówek naukowych.
 10. Zajęcia sportowe:  basen, piłka nożna.

 

  Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej - w formie elektronicznej - rozpocznie się 25.04.2017 r.

 

 

Propozycje dla uczniów klasy  IV - VII:

 1. Nauka w klasie dwujęzycznej organizowanej na bazie realizowanej w szkole od 6 lat innowacji pedagogicznej „Focus on English – język angielski realizowany w rozszerzonym wymiarze godzin,  nauczanie wyznaczonych przedmiotów   w języku obcym.
 2. Nauka w klasach mistrzostwa sportowego o profilu koszykówka chłopców i siatkówka dziewcząt.
 3. Zajęcia z wysokiej klasy specjalistami doświadczonymi w pracy z uczniami, umożliwiającymi osiąganie wysokich wyników w nauce.
 4. Grono specjalistów  uprawnionych do pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi.
 5. Możliwość udziału w realizacji innowacji pedagogicznych z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka (nauka programowania) oraz regionalizmu.
 6. Realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym nauczania on-line.
 7. Szerokie spektrum kół zainteresowań oraz kół wspomagających rozwój ucznia prowadzonych ze wszystkich przedmiotów oraz dodatkowo: biblijne i filmowe.
 8. Nauka w pracowniach przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, polonistycznej wyposażonych w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
 9. Możliwość udziału wwyjazdach zagranicznych np. do Wielkiej Brytanii, Pragi, Paryża, w wycieczkach dydaktycznych: Noc Naukowców, Giełda Minerałów, Noc Biologów, Humanitarium oraz rajdy górskie i wyjścia do teatru.
 10. Udział w Akademii Uczniowskiej z  wykładami dla uczniów i rodziców poszerzającymi wiedzę z róznych dziedzin nauki.
 11. Szansa odniesienia sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, którymi od lat cieszą się uczniowie naszej szkoły.
 12. Nauka  w klimacie  przyjaznym uczniom, w zżytej społeczności oferującej realizację w różnych obszarach np. spotkania z ciekawymi ludźmi, wolontariat, Maraton Pisania Listów.
 13. Nauka w Szkole Odkrywców Talentów kształcącej  uczniów zajmujących miejsca w najlepszych szkołach średnich w mieście,  regionie i świecie.
 14. Nauka wplacówce zcertyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, oferującej wyśmienite i zdrowe posiłki przyrządzane w nowoczesnej kuchni.
 15. Sklepik ze zdrową żywnością.

 

pdf
383027

Nabór do klas II - VII - wydrukowane, wypełnione i podpisane zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum przy ul. Cmentarnej 1

zamknij