Dla kandydatów

Nabór do klas IV - VII

 

klasy sportowe i SMS - od  15.05.2018

klasa VII dwujęzyczna - od 15.05.2018

klasy ogólnodostępne IV-VII  - od 05.03.2018

szczegółowe informacje w harmonogramie poniżej.

 

TESTY NABOROWE do klasy 5, 6 i 7 Mistrzostwa Sportowego w Koszykówce Chłopców odbędą się 11.06.2018 (poniedziałek) o godz. 16:45 w hali sportowej ZSE-U przy ulicy Św. Józefa 30.


 

TERMINY  EGZAMINU  KOMPETENCJI  JĘZYKOWYCH
DLA  KANDYDATÓW  DO  VII  KLASY DWUJĘZYCZNEJ:

I termin 08.06. godz. 15.00
II termin 11.06. godz. 15.00

 


 

Dla klas   IV  ogólnodostępnych przewidziano zajęcia

innowacyjne pod nazwą 

"Język angielski - oknem na świat" ( 1 godzina w tygodniu)

 

pdf
375567

 

wydrukowane, wypełnione i podpisane zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO nr 9 im. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU przy ul. Cmentarnej 1

 

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. A.Mickiewicza
mieszcząca się w budynku byłego Gimnazjum nr 1
w Rybniku zaprasza do zapoznania się
z ofertą edukacyjną
na przyszły rok szkolny 2018/2019.

 

Oto nasze propozycje dla przyszłorocznych uczniów klasy I:

 1. Nauka w systemie jednozmianowym.
 2. Program „Opiekun” zapewniający uczniom bezpieczeństwo w szkole.
 3. Nowoczesna pracownia komputerowa ze stanowiskami dla każdego ucznia.
 4. Świetlica czynna w godzinach przyjaznych rodzicom.
 5. Monitoring całodobowy.
 6. Łatwy dojazd do szkoły - lokalizacja w centrum miasta.
 7. Nauka w przyjaznych, kolorowych, dostosowanych do potrzeb uczniów salach lekcyjnych.
 8. Koła zainteresowań: języków obcych, ekologiczne oraz rozwiązywanie testów matematycznych, zajęcia komputerowe – programowanie,  zajęcia z psem- dogoterapia.
 9. Wycieczki dydaktyczne do teatru, kina, muzeum, placówek naukowych.
 10. Zajęcia sportowe:  piłka nożna, szachy.

 

Uruchomienie strony internetowej dla rodziców kandydatów rekrutujących się do klas I w szkołach podstawowych 5 marca 2018 od godz. 8.00 pod adresem: rybnik.elemento.pl

Panel logowania

 

 

Propozycje dla uczniów klasy  IV - VII:

 1. Nauka w klasie dwujęzycznej organizowanej na bazie realizowanej w szkole od 6 lat innowacji pedagogicznej „Focus on English – język angielski realizowany w rozszerzonym wymiarze godzin,  nauczanie wyznaczonych przedmiotów w języku obcym.
 2. Nauka w klasach mistrzostwa sportowego o profilu koszykówka chłopców i siatkówka dziewcząt oraz klasie sportowej o profilu judo.
 3. Zajęcia z wysokiej klasy specjalistami doświadczonymi w pracy z uczniami, umożliwiającymi osiąganie wysokich wyników w nauce.
 4. Grono specjalistów  uprawnionych do pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi.
 5. Możliwość udziału w realizacji innowacji pedagogicznych z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka (nauka programowania) oraz regionalizmu.
 6. Realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 7. Szerokie spektrum kół wspomagających rozwój ucznia prowadzonych ze wszystkich przedmiotów oraz dodatkowo: biblijne i filmowe.
 8. Nauka w pracowniach przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, polonistycznej wyposażonych w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
 9. Możliwość udziału wwyjazdach zagranicznych np. do Wielkiej Brytanii, Pragi, Paryża, w wycieczkach dydaktycznych: Noc Naukowców, Giełda Minerałów, Noc Biologów, Humanitarium oraz rajdy górskie i wyjścia do teatru.
 10. Udział w Akademii Uczniowskiej z  wykładami dla uczniów i rodziców poszerzającymi wiedzę z róznych dziedzin nauki.
 11. Szansa odniesienia sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, którymi od lat cieszą się uczniowie naszej szkoły.
 12. Nauka  w klimacie  przyjaznym uczniom, w zżytej społeczności oferującej realizację w różnych obszarach np. spotkania z ciekawymi ludźmi, wolontariat, Maraton Pisania Listów.
 13. Nauka w Szkole Odkrywców Talentów kształcącej  uczniów zajmujących miejsca w najlepszych szkołach średnich w mieście,  regionie i świecie.
 14. Nauka w placówce z certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, oferującej wyśmienite i zdrowe posiłki przyrządzane w nowoczesnej kuchni.
 15. Sklepik ze zdrową żywnością.

 


 

KRYTERIA NABORÓW DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

 


 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej