Statut szkoły

pdf
834660

STATUT Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku

pdf
223516

Uchwała nr 2(IX)2017/2018 w sprawie zmian w statucie obejmujących:

§ 56 Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w szkole,
§ 76 ust. 10 pkt 6: „zachowania, za które odejmuje się punkty”.


 

pdf
737036

Statut Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej