Kalendarz szkolny


Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   03.09.2018
 Pasowanie na ucznia   28.09.2018 - piątek
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2018 -01.01.2019
Termin poinformowania uczniów
i rodziców o przewidywanych ocenach        niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 11.12.2018 - wtorek

 17.05.2019 - piątek

 Ferie zimowe   11.02.2019 -24.02.2019
 Próbny egzamin gimnazjalny   listopad/grudzień
 Rekolekcje  27.03 2019 - 29.03.2019
 Wiosenna przerwa świąteczna  18.04.2019 - 23.04.2019
 Egzamin gimnazjalny
  • część humanistyczna
  • część matematyczno- przyrodnicza
  • język obcy nowożytny

10.04.2019 - środa

11.04.2019 - czwartek
12.04.2019 - piątek
Egzamin ósmoklasisty
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

15.04.2019 - poniedziałek

16.04.2019 - wtorek
17.04.2019 - środa
 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych,
 po uzgodnieniu z Radą rodziców i Samorządem   Uczniowskim 

10-12.04.2019 - egzamin gimnazjalny, 15-17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty,
02.11.2018 - piątek,
02.05.2019 - czwartek.

 Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019
 Ferie letnie 22.06.2019-31.08.2019

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

18.09.2018 (wtorek)    - zebranie z rodzicami,

10.10.2018 (środa)      - konsultacje z rodzicami,
07.11.2018 (środa)      - zebranie z rodzicami,
11.12.2018 (wtorek)    - konsultacje z rodzicami,
16.01.2019 (środa)      - zebranie z rodzicami,
20.03.2019 (środa)      - zebranie z rodzicami,
10.04.2019 (środa)      - konsultacje z rodzicami,
22.05.2019 (środa)      - zebranie z rodzicami.

 


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018-2019

– ÓSMOKLASISTO PRZECZYTAJ UWAŻNIE

- zasady, dostosowania, ważne informacje

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY informacje CKE

 


 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018-2019

– TRZECIOKLASISTO PRZECZYTAJ UWAŻNIE

- zasady, dostosowania, ważne informacje

 

Egzamin gimnazjalny

 


 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej