Kalendarz szkolny


REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 


 


Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   04.09.2017
 Pasowanie na ucznia   27.09.2017
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2017 -01.01.2018
Termin poinformowania uczniów
i rodziców o przewidywanych ocenach        niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 14.12.2017

 17.05.2018

 Ferie zimowe   29.01.2018 -11.02.2018
 Próbny egzamin gimnazjalny   listopad/grudzień
 Rekolekcje  marzec 2018
 Wiosenna przerwa świąteczna  29.03.2018 - 03.04.2018
 Egzamin gimnazjalny
  • część humanistyczna
  • część matematyczno- przyrodnicza
  • język nowożytny
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych,
 po uzgodnieniu z Radą rodziców i samorządem   uczniowskim 
18-20.04.2018 - egzamin gimnazjalny, 
 Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018
 Ferie letnie 23.06.2018-02.09.2018

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

19.09.2017 (wtorek)    - zebranie z rodzicami,

12.10.2017 (czwartek) - konsultacje z rodzicami,
09.11.2017 (czwartek) - zebranie z rodzicami,
14.12.2017 (czwartek) - konsultacje z rodzicami,
18.01.2018 (czwartek) - zebranie z rodzicami,
20.03.2018 (wtorek)    - konsultacje z rodzicami,
12.04.2018 (czwartek) - zebranie z rodzicami,
17.05.2018 (czwartek) - konsultacje z rodzicami.

 

 

 


 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017-2018

– TRZECIOKLASISTO PRZECZYTAJ UWAŻNIE

- zasady, dostosowania, ważne informacje

 

Egzamin gimnazjalny

 


 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej