Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny z języków obcych 2016

FAMOUS MONUMENTS

Prezentacją swoich dzieł na Dniach Otwartych Szkoły w dniu 8 marca 2016r., uczniowie klas drugich zakończyli prace nad projektami z języków obcych.

6 tygodni wcześniej uczniowie klas drugich rozpoczęli prace nad projektami z róznych przedmiotów, w tym z języków obcych. Tematem tegorocznych prac były sławne budowle (buildings, monuments and landmarks). Zadaniem uczniów było odtworzenie wybranych obiektów w różnych materiałach. W dniu 8 marca uczniowie zaprezenowali swoje dzieła. Na obiekty swoich badań wybrali: Londyńskie Oko (zrobione ze starego koła od roweru), Stonehenge (zrobione ze steropianu i masy papierowej), Wieża Eiffla (zrobiona z plasteliny), Pomnik Waszungtona (zrobiony ze steropianu), Big Ben (zrobiony z zapałek), Krzywa Wieża w Pizie (zrobiona z tektury) oraz World Trade Center (zrobione z kartonów).

We wszystkich pracach widać ogrom włożonej w nie pracy, precyzję, dobre planowanie oraz pracę zespołową - a o to przecież chodzi w projektach!

Opiekunami uczniów były panie: Anna Terlecka, Justyna Kuśmierek, Anna Tront-Furgoł.

Dzień Języków Obcych 2015

Festiwal Superbohaterów.

29 pażdziernika klasy drugie zaprezentowały swoje projekty o superbohaterach. W szkole można było zobaczyć różne postaci z filmów: poczynając od strasznych szkieletów i wampirów, tajemiczego Sherlocka Holmesa, niebieskich Smerfów, a kończąc na najbardziej popularnych bohaterach takich jak: Batman, Spiderman oraz Superman.

Wszystkie klasy oglądały prezentacje przedstawione prez drugoklasistów. Niektóre wprowadzały uczniów w mroczne klimaty, inne śmieszyły do łez.

Najważniejsza jednak była dobra zabawa przy tworzeniu tych projektów.

opracowała: Magdalena Miesiączek,kl.2e

FESTIWAL SUPERBOHATERÓW

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języków obcych przygotowują uczniów klas drugich do realizacji projektów edukacyjnych. tym razem tematem projektów są SUPERBOHATEROWIE.

Dla uczniów przewidziane są następujące zadania do wykonania:

1. Wybór super bohatera;
2. Przygotowanie kostiumu / kostiumów; 
3. Przygotowanie scenerii związanej z wybraną postacią ( plakaty, gadżety,  itp.)
4. Zebranie informacji na temat pochodzenia i życiorysu bohatera
5. Nagranie krótkiej scenki / teledysku związanego z wybraną postacią; dialogi w języku obcym!!

Prezentacja projektu odbędzie się dnia 29 października 2014r. na 5, 6 i 7 godzinie lekcyjnej, na małej sali gimnastycznej. Zadania do wykonania:
1. Przygotowanie kramu z w/w scenerią;
2. Odtwarzanie nagranych wczesniej filmików; 
3. Prezentacja superbohatera, kostiumu, życiorysu,  dokonań, itp.

Uczniów klas drugich dopingujemy do działania i nie możemy doczekać się już rezultatów. Wszytskich uczniów i rodziców zapraszamy na prezentację projektów 29 października. Do zobaczenia!

PROJEKT EDUKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

W roku szkolnym 2013/2014 projekty edukacyjne realizowane będą pod opieką 21 nauczycieli w siedmiu klasach drugich podzielonych na grupy po pięciu lub sześciu uczniów. Termin realizacji przypada na okres sześciu tygodni na przełomie lutego i marca.

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

KONTRAKT

Kontrakt zawarty z uczniem zawiera następujące elementy:

 • temat projektu i jego cele,
 • forma wykonania projektu,
 • zadania dla poszczególnych członków grupy,
 • źródła, które powinny zostać wykorzystane,
 • termin prezentacji oraz terminy konsultacji z nauczycielem,
 • co powinien zawierać raport,
 • możliwe sposoby prezentacji projektu i jej czas,
 • kryteria oceny projektu.

Kontrakt wraz z arkuszem oceny projektu przez nauczyciela i kartą samooceny ucznia po zakończeniu projektu znajduje się w arkuszu ocen ucznia.

 

ZADANIA NAUCZYCIELA

Udział nauczyciela w kolejnych fazach projektu:

Wybór tematu i cele Określenie tematu, określenie obszarów edukacyjnych – treści programowych, wyznaczenie celów ogólnych i operacyjnych, określenie metod i form pracy
Przygotowanie kontraktu Podpisanie z każdym uczniem
Zbieranie i opracowanie materiałów, wykonanie projektu Konsultacje i ich termin zgodnie z określonymi w kontrakcie
Prezentacja Podanie czasu i ewentualnych form prezentacji
Ocena Jako cząstkowa z zachowania

 

Końcowym efektem projektu powinien być:

 • Raport – sprawozdanie z wykonania projektu,
 • Konkretny wytwór – wystawa, plakat, komplet fotografii, model itp.,
 • Prezentacja projektu – na forum np. szkoły.
 • Dyskusja – w czasie której inni uczniowie mogą zadawać pytania wykonawcom projektu w celu wyjaśnienia wątpliwości.

 

Ocenie podlegają następujące elementy projektu:

 • Ocena projektu – ujęcie tematu, realizacja zamierzonych celów, dobór dodatkowych źródłem informacji, pomysłowość, przedsiębiorczość, dodatkowe badania.
 • Ocena prezentacji – struktura prezentacji, komunikatywność, wizualizacja, pomysłowość.
 • Ocena raportu – układ opracowania, wykorzystanie komputera, ilustracje itp.
 • Ocena przebiegu pracy grupy – terminowość, podział prac w grupie, zaangażowanie.

Zestawienie nauczycieli realizujących projekt w r. szk. 2013/2014

 1. mgr Antoni Adamczyk
 2. mgr Wioletta Buczkowska – Pakos
 3. mgr Izabela Faksa
 4. mgr Dorota Fojcik
 5. mgr Agata Geisler
 6. mgr Stanisław Grabiec
 7. mgr Agata Juraszczyk
 8. mgr Jakub Krakowczyk
 9. mgr Gabriela Kula
 10. mgr Justyna Kuśmierek
 11. mgr Joanna Malara
 12. mgr Bogumiła Michalewska
 13. mgr Arkadiusz Mitko
 14. mgr Alicja Pardej
 15. mgr Małgorzata Piecha
 16. mgr Maria Polok
 17. mgr Beata Rachniowska
 18. mgr Anna Terlecka
 19. mgr Joanna Walisko
 20. mgr Marta zinkowska
 21. mgr Maria Ziętek - Czapek
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej