2021-07-20

Informujemy, że podręczniki i ćwiczenia dla uczniów wszystkich klas zostają zakupione przez szkołę z dotacji rządowej i są co roku, we wrześniu, wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną.

Jeśli rodzic deklaruje życzenie uczęszczania dziecka na religię, to zobowiązany jest zakupić podręcznik i ćwiczenia we własnym zakresie. W załączniku podajemy tytuły obowiązujące w naszej szkole.

podręczniki do religii na rok 2021-2022

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej