pdf
plik pdf - 1.1 MB

- klasy I SP;
- klas sportowych i SMS;
- klasy dwujęzycznej z rozszerzonym językiem angielskim.


 

Panel zostanie uruchomiony w momencie rozpoczęcia rekrutacji 7 marca 2023r. o godzinie 8.00

PANEL LOGOWANIA DO KLASY I

pod adresem: rybnik.elemento.pl

 


 

pdf
plik pdf - 658.5 KB

 

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. A.Mickiewicza
mieszcząca się w budynku byłego Gimnazjum nr 1
w Rybniku zaprasza do zapoznania się
z ofertą edukacyjną
na przyszły rok szkolny 2023/2024.

 

Oto nasze propozycje dla przyszłorocznych uczniów klasy I:

 1. Nauka w systemie jednozmianowym.
 2. Nowoczesna pracownia komputerowa ze stanowiskami dla każdego ucznia.
 3. Świetlica czynna w godzinach przyjaznych rodzicom.
 4. Stołówka szkolna z domowymi obiadami.
 5. Monitoring całodobowy.
 6. Łatwy dojazd do szkoły - lokalizacja w centrum miasta.
 7. Nauka w przyjaznych, kolorowych, dostosowanych do potrzeb uczniów salach lekcyjnych.
 8. Koła zainteresowań: języków obcych, ekologiczne oraz rozwiązywanie testów testów i łamigłówek z różnych dziedzin, zajęcia komputerowe – programowanie, zajęcia w sali sensorycznej.
 9. Wycieczki dydaktyczne do teatru, kina, muzeum, placówek naukowych.
 10. Zajęcia sportowe: ogólnorozwojowe, lekkoatletyka, piłka nożna, szachy.

 Propozycje dla uczniów klasy  IV - VII:

 1. Nauka w klasie dwujęzycznej – język angielski realizowany w rozszerzonym wymiarze godzin,  nauczanie wyznaczonych części  dwóch przedmiotów w języku obcym.
 2. Nauka w klasach mistrzostwa sportowego o profilu koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt i lekkoatletyka oraz w klasach sportowych o dyscyplinach łączonych bądź z dodatkowymi zajęciami sportowymi w postaci SKS-u.
 3. Zajęcia z wysokiej klasy specjalistami doświadczonymi w pracy z uczniami, umożliwiającymi osiąganie wysokich wyników w nauce.
 4. Grono specjalistów  uprawnionych do pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi.
 5. Możliwość udziału w realizacji innowacji pedagogicznych z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka (nauka programowania) oraz regionalizmu.
 6. Realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 7. Szerokie spektrum kół wspomagających rozwój ucznia prowadzonych ze wszystkich przedmiotów oraz dodatkowo: biblijne, szachowe itp.
 8. Nauka w pracowniach przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, polonistycznej wyposażonych w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
 9. Możliwość udziału  wwyjazdach zagranicznych np. do Wielkiej Brytanii, Pragi, Paryża, Szwajcarii w wycieczkach dydaktycznych: Noc Naukowców, Giełda Minerałów, Noc Biologów, Humanitarium oraz rajdy górskie i wyjścia do teatru.
 10. Udział w Akademii Uczniowskiej z  wykładami dla uczniów i rodziców poszerzającymi wiedzę z różnych dziedzin nauki.
 11. Szansa odniesienia sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, którymi od lat cieszą się uczniowie naszej szkoły.
 12. Nauka  w klimacie  przyjaznym uczniom, w zżytej społeczności oferującej realizację w różnych obszarach np. spotkania z ciekawymi ludźmi, wolontariat, Maraton Pisania Listów.
 13. Nauka w Szkole Odkrywców Talentów kształcącej  uczniów zajmujących miejsca w najlepszych szkołach średnich w mieście, regionie i świecie.
 14. Nauka w placówce z certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, oferującej wyśmienite i zdrowe posiłki przyrządzane w nowoczesnej kuchni.
 15. Stołówka szkolna z domowymi obiadami.

 


 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej