REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

KLASA DWUJĘZYCZNA

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole zostanie otwarta kolejna klasa VII dwujęzyczna.

CO TO ZNACZY DWUJĘZYCZNIE?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach czyli cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu i wiedzy uczniów.

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?

Nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem więcej, poznaje więcej słownictwa, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersacje.

W klasach tych  dąży się do uzyskania przez uczniów nie tylko kompetencji językowej, ale także do poszerzania wiedzy o kulturze i historii kraju/ów języka docelowego. Uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, lecz ciekawią ich również inne kraje i kultury.

KLASA DWUJĘZYCZNA W SP9

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie w naszej szkole  są geografia i informatyka. Dwujęzycznie oznacza po polsku i po angielsku, w takich proporcjach, w jakich nauczyciel zdecyduje.

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 5 godzin tygodniowo - są tak zorganizowane i takie treści są wprowadzane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Nauczyciel dokonuje  doboru i tworzone są dodatkowe karty pracy.

W przyszłości absolwenci klasy dwujęzycznej w szkole podstawowej mogą kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej w liceum o takim profilu.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej