MIĘDZYNARODOWY KONKURS "MATEMATYKA BEZ GRANIC"

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję Państwa o śmierci przewodniczącej Krajowego Komitetu Organizacyjnego MK MBG Ś.P. dr Krystyny Białek.

W tym roku nie będzie dyplomów dla laureatów.

Informacja z UZ


 

PATRONAT HONOROWY

 

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” http://www.mbg.uz.zgora.pl
Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonome 65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

W roku szkolnym 2021/2022 będzie organizowana XXXIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.

Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz trzydziesty.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych,

Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstwowych.

Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

 

Terminarz XXX MK "MBG" Senior edycja 2021/2022:

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022 roku
  3. Finał: 10 marca 2022 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz XXX MK "MBG" Junior edycja 2021/2022:

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022 roku
  1. Finał: 8 marca 2022 roku, godzina 10:00-10:50.

 

maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w regionie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.

Finał Konkursu odbywa się w  marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.

Do rozwiązania jest w zależności od kategorii wiekowej uczniów  (Junior 8 lub 9), (Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadaniepodane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.

Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Podsumowanie wyników finału każdej edycji konkursu (zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego) odbywa się w poszczególnych regionach kraju na przełomie maja lub czerwca.

W każdym regionie objętym konkursem przyznawane są dyplomy dla zwycięskich zespołów klasowych (trzy najlepsze klasy) oddzielnie dla klas piątych i szóstych szkół podstawowych, oraz klas ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

Uroczystość wręczania nagród i dyplomów odbywa się w obecności przedstawicieli klas-uczniów laureatów konkursu, nauczycieli matematyki, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych samorządowych, zakładów pracy, firm oraz przedstawicieli prasy lokalnej, radia, telewizji. Nagrody wręczają fundatorzy pozyskani przez RKO MK "MbG". 

 

                                           region zachodnio-śląski

Adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
ul. Cmentarna 1
44-200 Rybnik

Przewodniczący komitetu:

mgr Małgorzata Pomykalska

WWW :

www.sp9.miastorybnik.pl/miedzynarodowy-konkurs-matematyka-bez-granic.html

 

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej