Projekty w których szkoła bierze udział

Uniwersytet Dzieci w Klasie

Fundacja Uniwersytet Dzieci powstała w 2007 roku dzięki determinacji trzech założycielek, które chciały rozwijać ciekawość dzieci w niebanalny sposób. Postanowiły, że na setki dziecięcych pytań odpowiedzą naukowcy, a wiedza i fascynacja światem nauki będzie rozwijać się dzięki eksperymentom, zabawie, popełnianiu błędów i wyciąganiu wniosków. W swoich działaniach odwołały się do doświadczeń pierwszego uniwersytetu dziecięcego, który narodził się w Tybindze. |

Misja Fundacji: Rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Cele Fundacji:
- Uczymy współpracy i rozwijamy kompetencje społeczne
- Rozwijamy potrzebę uczenia się przez całe życie
- Kształtujemy umiejętność krytycznego myślenia
- Rozbudzamy w najmłodszych pasję do wiedzy
- Pokazujemy, że każdy może zostać wolontariuszem
- Angażujemy dzieci w poznawanie nauki przez doświadczenie
- Pomagamy nauczycielom uczynić ze szkoły miejsce fascynujących spotkań z nauką
- Współpracujemy z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi na rzecz zmiany edukacji.

Materiały zaczerpnięte ze strony fundacji: https://uniwersytetdzieci.pl


 

Nazwa i opis projektu: Growing Together Toledo Rybnik Project

Cel główny projektu:
Do maja 2022 r. (18 miesięcy współpracy) zostanie utworzony, wdrożony, ewoluowany
i ulepszony model współpracy międzynarodowej, który wykorzystuje metody Engineering Design Process (EDL) w procesie uczenia się uczniów ze szkoły SP nr 9 w Rybniku oraz Marshall STEMM Academy Toledo, Ohio.

Cele szczegółowe projektu:
1. Do 28 stycznia 2021 roku zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy szkołą w Polsce i USA.
2. Do końca projektu (maj 2022 r.) uczniowie rozwiną kompetencje kulturowe, czego dowodem będzie porównanie wyników wstępnej i końcowej ankiety oraz analiza refleksji uczniów i nauczycieli.
3. Do końca projektu (maj 2022 r.) uczniowie poprawią umiejętności współpracy w zakresie technologii, czego dowodem jest porównanie ocen wstępnych i końcowych, próbek prac uczniów i końcowej prezentacji PBL.
4. Do końca projektu (maj 2022 r.) uczniowie podniosą umiejętności związane z uczeniem się metodą Design Process, o czym świadczą próbki prac studenckich, refleksje i końcowa prezentacja PBL.

Beneficjenci projektu (grupa beneficjentów): Szkoły oraz uczniowie wieku 10-12 lat biorący udział w projekcie.

Zakładane rezultaty/efekty projektu:

Efekty dla szkoły
1. Nawiązanie trwałej współpracy edukacyjnej pomiędzy PL a USA.
2. Realizacja zajęć lekcyjnych w oparciu o metodę Engineering Design Process.

Efekty dla uczniów:
Kształcenie umiejętności w zakresie technologii współpracy międzynarodowej. Uczniowie będą potrafili:
1. używać komunikacji internetowej, aby połączyć się online z klasą, rówieśnikami lub nauczycielami;
2. stosować odpowiednie zachowanie podczas wirtualnego uczenia się;
3. komunikować wrażliwość kulturową w środowisku wirtualnym, w tym szacunek i empatię;
4. zastanowić się nad rozwojem jako globalny współpracownik.

Kształcenie kompetencji kulturowych. Uczniowie będą potrafili:
1. podać przykłady tego, w jaki sposób różnice kulturowe mogą wpływać na możliwość globalnej współpracy
2. wyjaśnić, dlaczego zrozumienie komunikacji niewerbalnej i poszanowanie różnic kulturowych jest ważne we współpracy międzynarodowej;
3. wyjaśnić, w jaki sposób komunikacja niewerbalna może wpływać na komunikację.

Kształcenie umiejętności w zakresie Design Proces: Uczniowie będą potrafili:
1. wykorzystać umiejętności badawcze, aby zrozumieć problemy i opracować pomysły na ich rozwiązanie;
2. zastosować metodę Design Proces, aby rozwiązać problemy na lekcjach;
3. tworzyć i testować prototypy, aby ulepszać projekty;
4. wybrać odpowiednie narzędzia do organizowania i zarządzania procesem uczenia się wraz innymi członkami zespołu
5. wybrać odpowiednie narzędzia, aby podzielić się pomysłami z grupą docelową;
6. odzwierciedlają i opisują swoje doświadczenia z lekcji opartej na projekcie.

Efekty dla projektu:
1. Wdrożenie PBL w oparciu o współpracę międzynarodową.
2. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy dla przyszłych projektów.

Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2021 - maj 2022

Harmonogram realizacji projektu:

Faza I
styczeń 2021 - maj 2021 - planowanie zajęć przez nauczycieli w zakresie technologii, kompetencje kulturowych, umiejętności projektowania przez uczniów
Faza II
czerwiec 2021 - grudzień 2021 - pozyskanie dofinansowania na projekt, I cykl wzrostu roślin przy użyciu Tower Garden
Faza III
styczeń 2022 - maj 2022 - II cykl wzrostu roślin przy użyciu Tower Garden, ewaluacja projektu i ustalenie następnych kroków, zamknięcie projektu


 

"WARZYWA, OWOCE I MLEKO W SZKOLE"

W programie szkolnym mogą uczestniczyć dzieci  z  klas I–V szkół podstawowych.
Dzieci otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:

  • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
  • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

 Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień. 

więcej informacji: owoce i warzywa w szkole, ARiMR


 

„Żyj smacznie i zdrowo"

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w programie  „Żyj smacznie i zdrowo". Program ten przedstawia uczniom proste zasady żywieniowe podane w apetycznej formie.

Do tej pory odbył się pięć edycji projektu, dwie pierwsze pod wcześniejszą nazwą „Jedz smacznie i zdrowo". W związku z poszerzeniem zakresu projektu o informacje z dziedziny ekologii, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy na „Żyj smacznie i zdrowo".

Pierwsza edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2010/2011. Wzięło w niej udział niemal 500 gimnazjów z całej Polski. Ponad 600 nauczycieli przeprowadziło lekcje na temat zdrowego odżywiania dla blisko 23 000 uczniów z ponad 1000 klas.

Koordynatorkami programu w naszej szkole są Agata Giesler i Justyna Bulińska.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej