Pamięć81 "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"

WYRÓŻNIENIE DLA UCZENNICY ALICJI KORBEL
w konkursie plastyczno – literackim
Tropiciele historii – poszukiwanie ludzi „SOLIDARNOŚCI”

17 grudnia 2021r. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach ogłoszono wyniki wojewódzkich konkursów, które odbyły się w ramach projektu: Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!"
W konkursie plastyczno – literackim: Tropiciele historii – Poszukiwanie ludzi „SOLIDARNOŚCI” na kartkę do albumu przedstawiającą nieznanych świadków wydarzeń sprzed 40 lat z Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia – Alicja Korbel, uczennica klasy 7d, uzyskała wyróżnienie.
GRATULUJEMY !!!
Sukces Ali ogromny, ponieważ na konkurs wpłynęło 548 prac.

                                                                                                           koordynator projektu Bożena Tokarz

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu – 18 listopada 2021r.
Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!"


Film – „Nie zabierajcie mamy”
W tym tygodniu kończy się realizacja projektu związanego ze stanem wojennym.
W ramach podsumowania projektu uczniowie zobaczyli film dokumentalny, w którym przedstawiono historię kobiet – działaczek „Solidarności” z okresu stanu wojennego, aresztowanych i internowanych.
Klasy siódme i ósme obejrzały film w dniach 15 i 16 listopada 2021r. Z kolei uczniowie klas czwartych i piątej zobaczyli fragmenty filmu 15 i 18 listopada 2021r. na lekcjach historii.

Koordynator projektu
Bożena Tokarz

Sprawozdanie z realizacji projektu – 10 listopada 2021r.
Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!"


Konkursy organizowane w ramach projektu:
1. literacki „ Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”,
2. plastyczno – literacki: Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności”.

Do 8 listopada 2021r. uczniowie angażowali się w konkursy organizowane w ramach projektu. Pani Kinga Brzezina przygotowała plakaty reklamujące konkursy w szkole. Regulaminy konkursów pojawiły się na stronie szkoły. Nauczyciele w ramach lekcji zachęcali uczniów do udziału w konkursach. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminach prace konkursowe przesłano elektronicznie oraz oddano osobiści 8 listopada 2021r. do Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Nauczyciele języka polskiego zachęcali uczniów do napisania wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika nawiązujących do okresu stanu wojennego w ramach konkursu literackiego „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”. Do koordynatora regionalnego projektu wysłano dwie prace uczniów będące kartką z pamiętnika: uczennicy klasy 4b – Alicji Larysz i ucznia klasy 7d – Miłosza Mościckiego.
W konkurs plastyczno – literackim „Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” zaangażował się nauczyciel plastyki – pan Arkadiusz Mitko. Uczniowie klas 4 – 8 w ramach przedmiotu malowali rysunki związane z projektem. Wcześniej, uczniowie klas czwartych i piątej wysłuchali nagrania z wywiadu z paniami: Krystyną Nowacką działającą w czasie stanu wojennego w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym Oddział Rybnik przy parafii św. Antoniego w Rybniku i Moniką Nowrot – aktywnym członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WPHW Oddział w Rybniku z czasów stanu wojennego. Z kolei uczniowie klas siódmych i ósmych brali udział w spotkaniu z panem Andrzejem Wojaczkiem – członkiem „Solidarności” z czasów stanu wojennego. Do koordynatora regionalnego projektu wysłano cztery prace uczniów. Dwie prace uczennic z klasy 4a: Mileny Nowak – Porwoł i Marii Sławek oraz dwie prace uczennic z klasy 7d: Alicji Korbel i Karoliny Pakos.
 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników konkursów.
Bożena Tokarz

PRACE PLASTYCZNE do Projektu:

PRACE LITERACKIE do Projektu Pamięć81


 

Sprawozdanie z realizacji projektu – 29 października 2021r.
Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!"Kącik patriotyczno - historyczny „40 lat po stanie wojennym”

22 października 2021r. w ramach projektu przygotowano i udostępniono zwiedzającym szkolny kącik patriotyczno - historyczny „40 lat po stanie wojennym”. W minionym tygodniu uczniowie wraz z nauczycielami zobaczyli wystawę.
W ramach kącika uczniowie pod opieką pani Bożeny Tokarz przygotowali gazetkę i wystawę. Niektórzy uczniowie sami przynieśli z domu pamiątki rodzinne związane ze stanem wojennym, w tym: gazety z tego okresu, kartki żywnościowe, album ze znaczkami.
Gazetka została wykonana, w oparciu o materiały IPN – scenariusze lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej oraz prywatne rzeczy uczniów. Na gazetce umieszczono też plakaty opisujące konkursy organizowane w szkole w ramach projektu pomysłu pani Kingi Brzeziny oraz główny plakat przedsięwzięcia.
Inne plakaty przedstawiające tamte czasy zawieszono na ścianie, wystrój wystawy – w tym radio, telewizor, telefon, zegar oraz maszyna do pisania – pochodzą z sali historycznej naszej szkoły. Wystrój miał przybliżyć uczniom czasy PRL–u. Na wystawie wykorzystano też książki historyczne z biblioteki szkolnej opisujące stan wojenny.
Najcenniejszą jednak pamiątką umieszczoną na wystawie był album pani Krystyny Nowackiej działającej w czasie stanu wojennego w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym Oddział Rybnik przy parafii św. Antoniego w Rybniku. W albumie znajdują się koperty, pocztówki, listy, pisane do osób internowanych w stanie wojennym. Tam też znajdują się podziękowania, koperty i pocztówki osób internowanych do działaczy Komitetu działającego w Rybniku. Ponadto można zobaczyć okolicznościowe znaczki, symbole „Solidarności”, prywatne zdjęcia.
Z panią Krystyną Nowacką i panią Moniką Nowrot – aktywnym członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WPHW Oddział w Rybniku z czasów stanu wojennego, młodzież spotkał się 20 października 2021r. w domu prywatnym pani Krystyny. Spotkanie zainicjowała pani dyrektor Małgorzata Pomykalska. Tam nagrano wywiad i zrobiono okolicznościowe zdjęcia. Pani Krystyna wypożyczyła nam album.


                                                                                                                                  Koordynator projektu
Bożena Tokarz

Sprawozdanie z realizacji projektu – 22 października 2021r.:
Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!"


20 października 2021r. w ramach projektu odbyły się spotkania z osobami, które przeżyły stan wojenny w Polsce i opowiedziały młodzieży o swoich przeżyciach z tego okresu.

Grupa ośmioro uczniów pod opieką p. dyrektor M. Pomykalskiej i p. B. Tokarz uczestniczyła w wywiadzie przeprowadzonym w domu prywatnym p. Krystyny Nowackiej – działającej w czasie stanu wojennego w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym Oddział Rybnik przy parafii św. Antoniego w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyła p. Monika Nowrot, która była aktywnym członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” w WPHW Oddział w Rybniku – dwukrotnie internowana.

Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w spotkaniu z p. Andrzejem Wojaczkiem – działaczem „Solidarności” z tego okresu.
Uczniowie uważnie przysłuchiwali się rozmówcom, by zapamiętać jak najwięcej informacji, aby móc je później wykorzystać w pracach konkursowych.
Ponadto na lekcjach historii w klasach czwartych i w klasie piątej przeprowadzono pogadankę na temat tych wydarzeń. Dzięki uprzejmości p. Krystyny Nowackiej uczniowie zobaczyli pamiątkowy album z pocztówkami, listami, pisanymi do osób internowanych w stanie wojennym. W albumie znalazły się też podziękowania i pocztówki osób internowanych do działaczy Komitetu działającego w Rybniku.
Z kolei uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w lekcjach historii, na których realizowano temat: Stan wojenny w Polsce – projekt - 40 lat po stanie wojennym „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!".

Do tej pory nauczycieli: p. K. Brzezina i p. B. Tokarz uczestniczyła w szkoleniach zorganizowanych przez WOM w Katowicach.
P. B. Tokarz uczestniczyła w szkoleniu online: „Zdarzenia które obudziły „ducha wolności”.
P. B. Tokarz i p. K. Brzezina uczestniczyły w szkoleniach online: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”, „Pamięć o tych, którzy współtworzyli Związek „Solidarność”.
W szkole przygotowana została wystawa i gazetka: „40 lat po stanie wojennym”.
Wychowawcy klas 4 – 8 na godzinie z wychowawcą przeprowadzili ze swoimi klasami pogadankę na temat tamtych wydarzeń. Przedstawili uczniom informacje dotyczące konkursów, które odbywają się w ramach projektu. Podobnie zrobili nauczyciele języka polskiego i plastyki. Właśnie w ramach tych lekcji realizowane są konkursy.

Koordynator projektu
Bożena Tokarz

pdf
plik pdf - 1013.7 KB

W ramach projektu udało się nam do tej pory:
• wysłać zgłoszenie,
• wybrać koordynatora projektu,
• wybrać grupę nauczycieli realizujących projekt, wśród nich są nauczyciele historii, j. polskiego, plastyki, biblioteki, świetlicy oraz wychowawcy klas 7 i 8,
• zawiesić plakat w widocznym miejscu, na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły,
• udostępnić informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły, w nich znajduje się link z logiem projektu.

W trakcie realizacji:
• konkursy:
  - literackiego: „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”,
  - plastyczno – literackiego: „Tropiciele historii – poszukiwanie ludzi SOLIDARNOŚCI”
• kącik patriotyczno – historyczny: „40 lat po stanie wojennym”
• udział nauczycieli w wykładach, w ramach spotkań: Odkrywamy historię „Solidarności”
• lekcje historii poświęcone stanowi wojennemu
• pokaz w szkole filmu: „Nie zabierajcie mamy”.

Wszystkie działania należy zrealizować do grudnia 2021r., aby otrzymać
CERTYFIKAT REALIZACJI PROJEKTU

PLAKAT PRZEDSTAWIAJĄCY PROJEKT

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu:
Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!".

Projekt realizowany jest w ramach obchodów 40 rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce.
Wszystkie informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:
www.pamiec81.pl

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
W projekcie, w naszej szkole biorą udział uczniowie klas 7 i 8 wraz z wychowawcami, nauczyciele zainteresowani współczesną historią Polski. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Bożena Tokarz.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej