Kalendarz szkolny


Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   02.09.2019
 Pasowanie na ucznia   26.09.2019 - czwartek
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2019 -31.12.2019
 Termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 11.12.2019 - środa

 20.05.2020 - środa

 Ferie zimowe   13.01.2020 -26.01.2020
 Próbny egzamin ósmoklasisty
 listopad 2019
 Rekolekcje  25.03 2020 - 27.03.2020 (środa-piątek)
 Wiosenna przerwa świąteczna  09.04.2020 - 14.04.2020
 Egzamin osmoklasisty
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

21.04.2020 - wtorek

22.04.2020 - środa
23.04.2020 - czwartek
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych, po uzgodnieniu
z Radą rodziców i Samorządem   Uczniowskim

21-23.04.2020 - egzamin ósmoklasisty,
02.01.2020 - czwartek,
03.01.2020 - piątek,
01.06.2020 -poniedziałek,
12.06.2020 - piątek,
25.06.2020 - czwartek.

 Termin wycieczek wielodniowych  25.05. - 29.05.2020
 01.06. - 05.06.2020
 Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020
 Ferie letnie 27.06.2020-31.08.2020

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

05.09.2019 (czwartek) - zebranie z rodzicami (procedury, regulaminy,
                                    deklaracje, dostosowania form, stan zdrowia,
                                    opinie),

09.10.2019 (środa)      - konsultacje z rodzicami,
06.11.2019 (środa)      - zebranie z rodzicami,
11.12.2019 (środa)      - konsultacje z rodzicami (zagrożenia),
29.01.2020 (środa)      - zebranie z rodzicami (dla klas VIII - omówienia procedur egzaminu ósmoklasisty),
18.03.2020 (środa)      - konsultacje z rodzicami,
22.04.2020 (środa)      - konsultacje z rodzicami,
22.05.2020 (środa)      - zebranie z rodzicami (zagrożenia).

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej