Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   01.09.2021
 Pasowanie na ucznia   01.10.2021 - piątek (w salach)
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2021 - 31.12.2021
 Termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 21.12.2021 - wtorek

 19.05.2022 - czwartek

 Ferie zimowe   14.02.2022 - 27.02.2022
 Próbny egzamin ósmoklasisty
 7,8,9.02.2022 - poniedziałek-środa
 Rekolekcje  11.04 2022 - 19.04.2022 - poniedziałek-środa
 Wiosenna przerwa świąteczna  14.04.2022 - 19.04.2022
 Egzamin osmoklasisty
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

24.05.2022 - wtorek

25.05.2022 - środa
26.05.2022 - czwartek
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych, po uzgodnieniu
z Radą rodziców i Samorządem   Uczniowskim

24-26.05.2022 - egzamin ósmoklasisty,
12.11.2021 - piątek,
07.01.2022 - piątek,
02.05.2022 - poniedziałek,
17.06.2022 - piątek,
23.06.2022 - czwartek.

 Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022
 Ferie letnie 25.06.2022-31.08.2022

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

 

02.09.2021 (czwartek) zebranie z rodzicami, dokumenty szkolne (procedury i regulaminy obowiązujące w czasie epidemii COVID-19, inne regulaminy, deklaracje, dostosowanie form, stan zdrowia, opinie PPP, kl.VIII poinformowanie o formie dostosowań do egzaminu)
21.10.2021 (czwartek) konsultacje z rodzicami
18.11.2021 (czwartek) zebranie z rodzicami (kl.VIII złożenie oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań)
21.12.2021 (wtorek) konsultacje z rodzicami  (zagrożenia)
27.01.2022 (czwartek) zebrania z rodzicami
17.03.2022 (czwartek) konsultacje z rodzicami
19.05.2022 (czwartek) zebranie z rodzicami (dla klas VIII - omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty)
09.06.2022 (czwartek) zebranie z rodzicami - podsumowanie roku szkolnego

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej