Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   04.09.2023
 Pasowanie na ucznia   04.09.2023 - poniedziałek
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2023 - 31.12.2024
 Termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 14.12.2023 - czwartek

 17.05.2024 - środa

Termin przewidywanej oceny końcoworocznej  07.06.2024 - piątek
 Ferie zimowe   29.01.2024 - 11.02.2024
 Próbny egzamin ósmoklasisty
 listopad 2023r. (zgodnie z terminem wydawnictwa Nowa Era)
 Rekolekcje  11.03 2024 - 13.03.2024 - poniedziałek-środa
 Wiosenna przerwa świąteczna  28.03.2024 - 02.04.2024
 Egzamin ósmoklasisty
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

14.05.2024 - wtorek

15.05.2024 - środa
16.05.2024 - czwartek
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych, po uzgodnieniu
z Radą Rodziców i Samorządem   Uczniowskim

14 - 16.05.2024 - egzamin ósmoklasisty,
02.11.2023r. - czwartek,
03.11.2023r. - piątek,
02.05.2024r. - wtorek,
31.05.2023r. - piątek,
20.06.2024r. - czwartek.

 Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024
 Ferie letnie 22.06.2024 - 31.08.2024

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

 

06.09.2023 (środa) zebranie z rodzicami (dokumenty szkolne: regulaminy, deklaracje, dostosowanie form, stan zdrowia, opinie PPP, kl.VIII poinformowanie o formie dostosowań do egzaminu)
14.11.2023 (wtorek) zebranie z rodzicami, ( klasy VIII złożenie oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowań)
14.12.2023 (czwartek) konsultacje z rodzicami  (zagrożenia)
13.02.2024 (wtorek) zebranie z rodzicami, klasy VIII - omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty
11.04.2023 (czwartek) konsultacje z rodzicami
17.05.2024 (piątek) zebranie z rodzicami (zagrożenia)

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej