Kalendarz szkolny


Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   01.09.2020
 Pasowanie na ucznia   25.09.2020 - piatek (w salach)
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2020 -31.12.2020
 Termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 15.12.2020 - wtorek

 18.05.2021 - wtorek

 Ferie zimowe   01.02.2021 -14.02.2021
 Próbny egzamin ósmoklasisty
 26,27,28.01.2021 - środa-piątek
 Rekolekcje  24.03 2021 - 26.03.2021 - środa-piątek
 Wiosenna przerwa świąteczna  01.04.2021 - 06.04.2021
 Egzamin osmoklasisty
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

25.05.2021 - wtorek

26.05.2021 - środa
27.05.2021 - czwartek
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych, po uzgodnieniu
z Radą rodziców i Samorządem   Uczniowskim

25-27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty,
04.01.2021 - poniedziałek,
05.01.2021 - wtorek,
01.06.2021 - wtorek,
04.06.2021 - piątek,
24.06.2021 - czwartek.

 Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021
 Ferie letnie 26.06.2021-31.08.2021

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

02.09.2020 (środa) - zebranie z rodzicami (procedury i
                                regulaminy obowiązujące w czasie
                                epidemii
, inne regulaminy, deklaracje,
                               dostosowanie form, stan zdrowia, opinie, kl.VIII
                               poinformowanie o formie dostosowań do
                               egzaminu),

03.11.2020 (wtorek) - zebranie z rodzicami (kl.VIII złożenie
                               oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze
                               wskazanych dostosowań),

15.12.2020 (wtorek) - konsultacje z rodzicami (zagrożenia),
23.02.2021 (wtorek) - konsultacje z rodzicami,
13.04.2021 (wtorek) - zebranie z rodzicami (dla klas VIII - omówienia
                               procedur egzaminu ósmoklasisty),

18.05.2021 (wtorek) - zebranie z rodzicami (zagrożenia).

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej