Wydarzenia

 Data
 Rozpoczęcie roku szkolnego   01.09.2022
 Pasowanie na ucznia   30.09.2022 - piątek
 Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2022 - 31.12.2022
 Termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych  ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania 

 14.12.2022 - środa

 22.05.2023 - poniedziałek

 Ferie zimowe   16.01.2023 - 29.01.2023
 Próbny egzamin ósmoklasisty
 listopad 2022r. (zgodnie z terminem wydawnictwa Nowa Era)
 Rekolekcje  27.03 2023 - 29.03.2023 - poniedziałek-środa
 Wiosenna przerwa świąteczna  06.04.2023 - 11.04.2023
 Egzamin ósmoklasisty
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

23.05.2023 - wtorek

24.05.2023 - środa
25.05.2023 - czwartek
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-   wychowawczych, po uzgodnieniu
z Radą rodziców i Samorządem   Uczniowskim

23-25.05.2023 - egzamin ósmoklasisty,
14.10.2022 - piątek,
31.10.2022 - poniedziałek,
02.05.2023 - wtorek,
09.06.2023 - piątek,
22.06.2023 - czwartek.

 Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023
 Ferie letnie 24.06.2023-31.08.2023

 
Zebrania z rodzicami i konsultacje:

 

05.09.2022 (poniedziałek) zebranie z rodzicami, dokumenty szkolne (procedury i regulaminy obowiązujące w czasie epidemii COVID-19, inne regulaminy, deklaracje, dostosowanie form, stan zdrowia, opinie PPP, kl.VIII poinformowanie o formie dostosowań do egzaminu)
16.11.2022 (środa) zebranie z rodzicami, ( klasy VIII złożenie oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowań)
14.12.2022 (środa) konsultacje z rodzicami  (zagrożenia)
15.03.2023 (środa) zebranie z rodzicami, klasy VIII - omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty
23.05.2023 (czwartek) zebranie z rodzicami (zagrożenia)

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej