Język angielski

Koła wyrównawcze i zainteresowań.

Udział w konkursie angielsko-niemieckim „Deutsch is easy, English macht spaß”.

Koło języka angielskiego „You can do it”.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce.

Innowacja pedagogiczna „Focus on English”

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Realizacja innowacji pedagogicznej z języka angielskiego.

Koło Scrabble.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wszystich chętnych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji wojewódzkiego konkursu przedmitowego z języka angielskiego. Nauczyciele języków tworzą listy uczestników, dlatego chętnych prosimy o zgłaszanie swojego akcesu nauczycielom.

Poniżej zamieszczamy linki do arkuszy etapu szkolengo z lat ubiegłych oraz regulaminu konkursu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

pdf
496365

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 dostępne są pod powyższym linkiem. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

pdf
469312

W Gimnazjum Sportowym nr 1 im. Adama Mickiewicza, w roku szkolnym 2014/2015 realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w klasach 3f, 2e, 1c(1) oraz 1e. Uczniowie tych klas realizują poszerzony zakres materiału z języka angielskigo dla Gimnazjum na dodatkowych godzinach zajęć z języka obcego. Autorkami i realizatorkami innowacji są panie Anna Terlecka i Justyna Kuśmierek.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej