Język polski

Koła wyrównawcze i zainteresowań.

Koło dla dyslektyków i dysortografów .

Konkurs „Mickiewicziada” przybliżający sylwetkę patrona szkoły Adama Mickiewicza oraz jego twórczość.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Konkurs „Piszę opowiadanie, piszę książkę”.

Konkurs na „Najpiękniejszy wiersz”.

Konkurs lektur, sprawdzający znajomość czytelnictwa i treści lektur szkolnych..

Konkurs na „Najlepszą rozprawkę”.

Konkurs „Językoznawca” propagujących wśród młodzieży idee zasad poprawnej pisowni

oraz dbałość o wystrzeganie się błędów językowych.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej