Egzamin ósmoklasisty

pdf
520182

HARMONOGRAM WEJŚCIA DO SZKOŁY  na egzaminy ósmoklasisty, z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, CKE w dniach 16,17,18 czerwca 2020r.


 

pdf
535745

Procedury w dniu egzaminu wejście do szkoły i do sali egzaminacyjnej, przebieg egzaminu, zakończenie, unieważnienie, szczególne przypadki.


pdf
535745

Organizacja egzaminów ósmoklasisty, z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, CKE w dniach 16,17,18 czerwca 2020r.


 

 


 

 

UNIEWAŻNIENIE DANEGO ZAKRESU ALBO POZIOMU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

 

W przypadku:

 

  1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
  2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
  3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, unieważnia jego pracę oraz poleca uczniowi opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 

Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 

 


 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej