2020-05-28

KONSULTACJE DLA KL. 8

Uczniowie kl. 8, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych otrzymają przez e-dziennik informację, w którym dniu tygodnia, o której godzinie i w jakiej sali mają spotkanie z nauczycielem danego przedmiotu. Uczniowie muszą przynieść podpisane przez rodziców OŚWIADCZENIE, które umieszczone jest w załączniku na naszej stronie internetowej pod informacją.

 Oświadczenie należy dostarczyć przed konsultacjami do sekretariatu.

 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA - konsultacje dla uczniów

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej