2020-05-31

KONSULTACJE DLA KLAS 5-7

Szanowni Państwo,

Od 02 czerwca 2020 r. chcemy umożliwić uczniom indywidualne konsultacje z nauczycielami pozostałych klas V-VII. Ponieważ obowiązuje nas rygor sanitarny (wytyczne GIS, MZ i MEN), musimy przygotować harmonogram takich konsultacji - wyznaczyć datę i godzinę spotkania ucznia z nauczycielem. Nie będą to spotkania klasowe czy grupowe, choć wszyscy za takimi tęsknimy.

 

Prosimy o przesłanie przez e-dziennik na adres wychowawcy informację, z którym nauczycielem uczeń chce skonsultować swoje trudności, wątpliwości, wyjaśnić ocenę itp.
Wystarczy napisać do wychowawcy na e-dzienniku:

Wyrażam chęć skonsultowania się z Panią/Panem …………………......……………

w celu………………………….…………………………………………….…….….....................................…

………………………….………………………………………………………...........................................………


Zgłoszenia na konsultacje, które rozpoczną się od 2 czerwca wychowawcy przyjmują do środy 27.05.2020 r.


RODZICU PAMIĘTAJ!

Jeśli Twoje dziecko będzie uczestniczyło w konsultacjach musisz, dla Jego bezpieczeństwa wypełnić oświadczenie, które uczeń przyniesie na spotkanie.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA - konsultacje dla uczniów

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej