WZNOWIENIE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS 1 -3 OD 2 CZERWCA 2020r.

2020-05-31

Od wtorku 2 czerwca br. uruchamiamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1- 3.

Jednocześnie informuję, że:
1. To rodzice dzieci decydują o tym, czy dzieci będą uczęszczały na zajęcia do szkoły.

 Oświadczenie rodzica kl-1-3 sp9.pdf

2. Rodzice zobowiązani są poinformować szkołę (telefon do sekretariatu, wiadomość przez e-dziennik do wychowawcy klasy) o obecności dziecka na zajęciach, podać godziny, w których dziecko będzie przebywać w szkole oraz dostarczyć podpisane OŚWIADCZENIE (znajduje się w Załączniku).
3. Zajęcia nie będą prowadzone przez wychowawczynie klas 1-3, ale przez nauczycieli świetlicy, którzy są zobowiązani wypełniać wytyczne GIS, MZ i MEN. Dzieci będą miały wyznaczone swoje miejsca pracy i zabawy. Będą musiały zachowywać między sobą odpowiedni dystans.
4. W dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
5. Kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.
                                                                                                                          Dyrektor

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej