2021-01-14

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Informuję, że od 18.01.2021r. organizacja pracy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku będzie następująca:

KLASY 1 - 3: nauczanie stacjonarne - wszystkie zajęcia zgodnie z planem lekcji na terenie szkoły.

KLASY 4 - 8: w dalszym ciągu nauczanie zdalne wg obowiązującego planu.

Szczegółowe informacje zostały wysłane drogą elektroniczną przez e-dziennik.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

PRZYPOMINAMY:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

AKTUALIZACJA PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE OD 18 STYCZNIA 2021R.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej