ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - 1 września 2021r.

2021-08-31

godzina  9.30 - klasy II, VII, VIII - w przydzielonych klasach z zachowaniem reżimu sanitarnego,

godzina 10.00 - Msza Święta

godzina 11.00 - klasy III, IV, V - w przydzielonych klasach z zachowaniem reżimu sanitarnego,

godzina 11.00 - klasy I na sali gimnastycznej (wejście od boiska) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opiekunowie klas pierwszych na rozpoczęcie roku mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując zasady:

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,

3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5m,

4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować srodki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 

PRZYDZIAŁ SAL NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

klasa 2a – sala 103 – godzina 9.30;
klasa 2b – sala 101 – godzina 9.30;
klasa 3a – sala 104 – godzina 11.00;
klasa 3b – sala 107 – godzina 11.00; |
klasa 4a – sala 202 – godzina 11.00;
klasa 4b – sala 204 – godzina 11.00;
klasa 5a – sala 209 – godzina 11.00;
klasa 7a – sala 205 – godzina 9.30;
klasa 7d – sala 208 – godzina 9.30;
klasa 7k – sala 203 – godzina 9.30;
klasa 8a – sala 207 – godzina 9.30;
klasa 8k – sala 6     – godzina 9.30.

Sala gimnastyczna – godzina 11.00, potem przejście do sal z wychowawcami:
klasa 1a – sala 5;
klasa 1b – sala 108;

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej