2021-08-29

Drodzy Rodzice uczniów naszej szkoły, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne z wychowawcami poszczególnych klas, które odbędzie się 2 września 2021r. według harmonogramu:

godzina 16.30
klasa 2a – sala 103;
klasa 2b – sala 101;
klasa 7a – sala 205,
klasa 8a – sala 207;
klasa 8k – sala 6
w przydzielonych klasach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

godzina 16.45
klasa 3a – sala 104;
klasa 3b – sala 107;
klasa 7k – sala 203;
klasa 5a – sala 209;
klasa 7d – sala 208;
w przydzielonych klasach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

godzina 17.00
klasa 1a – sala 5;
klasa 1b – sala 108;
klasa 4a – sala 202;
klasa 4b – sala 204;
w przydzielonych klasach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ze względów sanitarnych prosimy przyjście jednego rodzica/opiekuna do jednego dziecka. Dziękujemy za przychylenie się do naszej prośby.

Na zebraniu między innymi:
1. Rozpoznamy oczekiwania Rodziców względem poczynań dydaktyczno – wychowawczych, bo bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie ze wszystkimi problemami.
2. Zbierzemy istotne informacje o wychowankach, bo rodzice są ważnym źródłem informacji o dziecku.
3. Zapoznamy z obowiązującą dokumentacją szkolną.
4. Dokonamy wyboru Rady Rodziców.
5. Zachęcimy Rodziców do współpracy.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej