2021-09-24

Podziękowanie Rektora UJ w Krakowie za udział naszej młodzieży w internetowym badaniu ankietowym nt: Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej