WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023
2023-07-03

UWAGA !

Zaświadczenia będą wydawane absolwentom  6 lipca br. od godziny 13.00.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU - 3 lipca 2023 r. od godz. 10.00 (adres strony z wynikami: https://ziu.gov.pl/login )

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Login i hasło do swojego konta ZIU uczniowie otrzymają na konto mailowe rodziców w dzienniku elektronicznym.

SPOSÓB SPRAWDZANIA WYNIKÓW W SYSTEMIE SIOEO

.
2023-07-05

                        2022/2023

Podręczniki do religii na rok szkolny 2023/2024
2023-07-31

Wszystkie podręczniki do zajęć obowiązkowych szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom na początku roku szkolnego. Uczniowie, którzy deklarują uczęszczanie na lekcje religii zobowiązani są do zakupu podręcznika i ćwiczeń na dany rok szkolny.

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2023/2024

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej